• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Przygotowanie do badań laboratoryjnych


 

Właściwe przygotowanie się do badań jest warunkiem uzyskania dobrej jakości wyniku.

? Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych powinno odbywać się w godzinach porannych tj. pomiędzy godziną 7-10.
? Pacjent powinien być na czczo, około 12 godzin po ostatnim posiłku, tzn. nie powinien przyjmować żadnych pokarmów ani płynów oprócz wody.
? Pacjent powinien być po nocnym wypoczynku, a pobranie krwi powinno być poprzedzone około 15 min wypoczynkiem w pozycji siedzącej. Należy ograniczyć na kilka dni przed badaniem nadmierną aktywność fizyczną.
? Pacjent powinien zgłosić się na badania przed zażyciem leków i preparatów witaminowych o ile nie zaburza to procesu leczenia. Zażywanie leków w dniu badania musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania.
? Wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy (inaczej DTTG, krzywa glikemiczna) wiąże się z koniecznością zastosowania przez pacjenta 3-dniowego normalnego trybu życia.
– pacjent powinien pozostać na normalnej diecie bez ograniczeń (dieta normowęglowodanowa) oraz zachować dotychczasową aktywność fizyczną;
– przed testem pacjent powinien być na czczo, około 12 godz ( minimum 8 godz);
– test należy rozpocząć w godzinach porannych ( 7 ? 9 );
– test rozpoczyna się pobraniem krwi w celu oznaczenia glikemii na czczo;
– następnie pacjent powinien wypić roztwór glukozy (75 g glukozy w 250-300 ml wody) w ciągu maksymalnie 5 minut;
– w czasie trwania testu pacjent powinien zachować normalną aktywność fizyczną ? bez wykonywania pracy;
– po 120 min. od podania roztworu glukozy pobrana jest krew w celu oznaczenia glikemii;

POBIERANIE MOCZU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

? Mocz do badania ogólnego powinien być pobrany:
– po nocnym odpoczynku;
– po dokładnej porannej toalecie;
– powinien pochodzić z pierwszej porannej porcji moczu;
– powinien być oddany ze środkowego strumienia w ilości 50-100 ml do jednorazowego pojemnika służącego do badania ogólnego moczu;
– po odstawieniu leków i preparatów witaminowych mających wpływ na poziom mierzonego składnika o ile nie zaburza to procesu leczenia;
– jeżeli istnieją trudności z pobraniem, minimalna ilość moczu, którą można poddać analizie wynosi 10 ml;
– podpisany pojemnik (imię i nazwisko) z moczem należy dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym od pobrania niż 1 godzina. Jeżeli nie jest to możliwe można przechować próbkę moczu w temp.4-8 ?C do 4 godzin;
– badania moczu nie należy wykonywać w czasie menstruacji oraz intensywnych treningów sportowych;

Uwaga. Od dzieci i osób starszych z chorobami przewlekłymi układu moczowego jeżeli nie jest możliwe całonocne utrzymanie moczu, należy pobrać drugą poranną porcję moczu (czas zalegania moczu w pęcherzu musi wynosić 4 godz.).

? Mocz do badania mikrobiologicznego:
– po dokładnym umyciu okolicy ujścia cewki moczowej, poranną próbkę moczu pochodzącą ze środkowego strumienia, należy pobrać do sterylnego pojemnika w ilości ok. 5 ml;
– podpisany pojemnik (imię i nazwisko) z moczem należy dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym od pobrania niż 1 godz. Jeżeli nie jest to możliwe można przechować próbkę moczu w temp.4-8?C do 4 godzin;

? Dobowa zbiórka moczu (DZM) :
– w dniu, w którym rozpoczyna się zbieranie moczu należy odrzucić poranną porcję moczu (pacjent po nocy oddaje mocz do sedesu);
– należy wykonać poranną toaletę, a następne porcje moczu oddawać przez 24 godz. do czystego pojemnika przeznaczonego do DZM (ostatnią porcją moczu jest poranna porcja z dnia następnego);
– mocz należy przechowywać przez czas prowadzenia zbiórki w temp. 4-8 ? C;
– po zakończeniu zbiórki mocz należy wymieszać i zmierzyć ilość ml moczu;
– próbkę moczu w ilości 50-100 ml w podpisanym pojemniku (imię i nazwisko, ilość dobowej zbiórki moczu) należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium;

? Mocz na badanie narkotyków:
Niewielką ilość moczu należy pobrać do jednorazowego pojemnika, podpisać imieniem i nazwiskiem i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Można przechować do 8 godz. w temp. pokojowej oraz w temp. 2-8 ? C do 48 godzin.

POBIERANIE KAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

? Badanie kału ogólne i parazytologiczne
– kał należy oddać do czystego i suchego naczynia, a następnie pobrać ok.10 g (grudka wielkości orzecha włoskiego), z różnych miejsc próbki kałowej za pomocą plastikowej łopatki będącej w zestawie pojemnika przeznaczonego do badania kału;
– podpisany imieniem i nazwiskiem pojemnik z kałem dostarczyć do laboratorium (można przechować w temp. 4-8 ?C do 24 godz);
? Krew utajona w kale
– niewielką ilość kału pobrać do jednorazowego pojemnika;
– dostarczyć do laboratorium najlepiej w ciągu 4 godz..(można przechować w temp.4-8 ?C do 24 godz);
– przed badaniem kału na krew utajoną należy odstawić na 48 godzin alkohol i aspirynę;
– badania nie należy wykonywać przy krwawiących hemoroidach i obecnej krwi w moczu oraz w
czasie trwania menstruacji ( po 3 dniach);
? Kał do badań mikrobiologicznych
– próbki kału do badań bakteriologicznych oraz na obecność Rotavirusów, Adenovirusów, Norowirusów i toksynę Clostridium difficile powinny być pobrane do sterylnych pojemników, szczelnie zamkniętych. Zaleca się pobranie 1-2 ml lub 1-2 g kału (wielkość grochu);
– w przypadku badania w kierunku Sallmonella, Shigella należy pobrać materiał 3-krotnie. Po pobraniu materiał dostarczyć jak najszybciej do laboratorium. Do badań można wykorzystać wymaz z odbytu, pobierany na wymazówki z podłożem transportowym( czas przechowywania w temp. pokojowej do 48 godz).
– pobrany kał na Rotavirusy, Adenovirusy, Norowirusy, toksynę C.difficile można przechować w temp. 2-8 ?C do 48 godzin.
? Kał na wykrywanie antygenów Giardia lamblia
Niewielką ilość kału(1-2 g lub 1-2 ml) należy pobrać do podpisanego pojemnika jednorazowego i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Można przechować w temp.od 2-8 ?C do 48 godzin.
? Kał na wykrywanie antygenów Helicobacter pylori
Niewielką ilość kału (1-2 g) należy pobrać do podpisanego pojemnika jednorazowego i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Można przechować od 2-8 st C do 48 godzin. Nie zaleca się wykonywania badań w kale biegunkowym.
? Badanie na owsiki
Materiał pobiera się ze skóry otaczającej odbyt, w tym celu rano nie wykonując porannej toalety! należy przykleić przeźroczystą taśmę klejącą do okolicy odbytu, a następnie nakleić ją na szkiełko podstawowe mikroskopowe.

POBIERANIE WYMAZU Z GARDŁA

Pacjent powinien być na czczo. Jamę ustną należy przepłukać wodą przegotowaną. Przytrzymując szpatułką język, w celu uwidocznienia miejsca pobrania, wymazówką pobieramy materiał z tylnej ściany gardła i/lub powierzchni migdałków (miejsca zmienione zapalnie, czopy ropne). W przypadku suchych błon śluzowych należy wymazówkę zwilżyć jałowym roztworem soli fizjologicznej. Przy pobraniu nie dotykać wymazówką języka, języczka podniebiennnego i nie zanieczyścić materiału śliną. Przy braku możliwości natychmiastowego dostarczenia materiału do laboratorium, wymaz należy pobrać na podłoże transportowe.

POBIERANIE WYMAZU Z NOSA

Wymaz z nosa pobiera się wymazówką suchą lub zwilżoną jałowym roztworem soli fizjologicznej. Z każdego kanału nosowego materiał pobiera się oddzielną wymazówką. Przy braku możliwości natychmiastowego dostarczenia materiału do laboratorium, wymaz należy pobrać na podłoże transportowe.

POBIERANIE WYMAZU Z UCHA

Przed pobraniem materiału skórę ucha należy oczyścić alkoholem. Po wyschnięciu skóry materiał ze zmian chorobowych należy pobrać wymazówką zwilżoną jałowym roztworem soli fizjologicznej. Materiał jak najszybciej należy dostarczyć do laboratorium. Przy braku możliwości natychmiastowego dostarczenia materiału do laboratorium, wymaz należy pobrać na podłoże transportowe.

POBIERANIE PLWOCINY

Plwocinę pobiera się rano, na czczo, po uprzednim umyciu zębów i przepłukaniu jamy ustnej przegotowaną wodą. Pacjent powinien odkrztusić plwocinę do jałowego pojemnika (objętość 1-3 ml). Podpisany pojemnik należy dostarczyć w czasie do 1 godziny od pobrania w temperaturze pokojowej, jeżeli nie jest to możliwe przechować próbkę w temp.4-8?C do 4 godz.

POBIERANIE WYMAZÓW Z RAN, ZMIAN ROPNYCH, ODLEŻYN

Przed pobraniem materiału należy odkazić skórę alkoholem. W przypadku zmian ropnych, otworzyć ropień. Pierwszą porcję ropy odrzucić, a drugą porcję pobrać jałową wymazówką. Z ran, owrzodzeń, odleżyn usuwamy zeschniętą wydzielinę i oczyszczamy powierzchnię jałowym roztworem soli fizjologicznej. Przy pomocy wymazówki pobieramy materiał z najgłębszego miejsca zmiany chorobowej. Przy braku możliwości natychmiastowego dostarczenia materiału do laboratorium, wymaz należy pobrać na podłoże transportowe.

POBIERANIE NASIENIA- seminogram

Przed badaniem wymagane jest ok. 2-7 dni abstynencji seksualnej. Nasienie oddane drogą masturbacji bezpośrednio do sterylnego pojemnika należy dostarczać jak najszybciej do laboratorium, maksymalnie do 1 godziny. Nasienie należy transportować w temperaturze ok. 37-38 oC. Na wynik ma wpływ: przemęczenie, ostatnio przebyte choroby z epizodem gorączkowym, spożywanie alkoholu oraz zbyt długi czas abstynencji seksualnej. Po kuracji antybiotykowej należy odczekać ok. 2 tygodnie.