• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

17 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Dzień ten ma już ponad 40-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Oczywiście 24 godziny nie wystarczą ? mają jedynie zachęcić do całkowitego porzucenia nałogu. Z czasem do walki z tytoniem dołączył cały świat ? zaczęły pojawiać się podobne inicjatywy, jak na przykład Dzień bez Papierosa (obchodzony 31 maja).

 Na całym świecie tytoń zabija ok. 5 milionów osób każdego roku ? w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu. Choć śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problemem związanym z rzucaniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają powoli ? palacz może nie odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. Niestety, kiedy już się pojawią, często bywa za późno. Choć ostrzeżenie ?Palenie zabija? widoczne jest na każdej paczce papierosów, informacja ta ? z racji swojej powszechności ? szybko traci swój wydźwięk. Jak się jednak okazuje, dość skuteczne są ?odstraszacze? graficzne ? na przykład zdjęcia, nieraz makabryczne, zniszczonych organów wewnętrznych skutecznie zniechęcają młodzież do sięgania po papierosy oraz zwiększają liczbę palaczy, którzy decydują się zerwać z nałogiem.

W wielu krajach ? również w Polsce ? wprowadza się współcześnie zakazy palenia w miejscach publicznych. Niestety, jak wskazuje badanie CBOS-u, zmiany te nie wpływają znacznie na zmniejszenie liczby palaczy. Zakazy odgórne ogrywają zwykle niewielką rolę ? znacznie lepiej działa bowiem motywacja wewnętrzna, którą każdy powinien odnaleźć w sobie każdy palący, czyli co trzeci Polak.

8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używanie tytoniu i wyrobów tytoniowych .

Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie obrotu i używania tytoniu. Dotyczą one przede wszystkim uregulowania kwestii związanych z papierosami elektronicznymi. Na nowo zdefiniowano również wymagania względem wyglądu opakowań papierosów tradycyjnych.

Ogólnie rzecz biorąc, zakazy obowiązujące dotychczas co do wyrobów tytoniowych, na gruncie nowej ustawy obejmą również e-papierosy. Stąd też, osoby poniżej 18 roku życia nie będą mogły kupić takich papierosów, a ich palenie będzie niedozwolone w miejscach publicznych.

Zmieni się również wygląd opakowania wyrobów tytoniowych. Na paczkach pojawią się nowe komunikaty oraz specjalna fotografia obrazująca konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu. Ustawa antytytoniowa rozszerza również zakaz reklamy i promocji na papierosy elektroniczne.

Szczegóły dotyczące znowelizowanej ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001331

 

                                                                                            Z up.. Państwowego Powiatowego

                                                                                            Inspektora Sanitarnego w Hajnówce

                                                                                            Nina Trendowska