• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

21 września obchodziliśmy Światowy Dzień Choroby ALZHEIMERA

Relacja z Konferencji Alzheimerowska w Hajnówce. Bezpłatne broszury do pobrania


Foto: Pixabay
 • Jak wygląda opieka nad chorującymi na demencję w zaawansowanym stadium choroby – w warunkach domowych, w dziennych domach pobytu i domach opieki całodobowej
 • Jak samorządy pomagają chorym i opiekunom osób z otępieniem
 • Jak chory leżący wpływa na życie rodzinne i jak wspierać opiekunów osób z demencją w końcowej fazie choroby

Na takie tematy dyskutowali uczestnicy konferencji „Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich” zorganizowanej 16 września 2022 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska.

Konferencja miała formułę „gwiaździstą”, a debacie przyglądali się uczestnicy spotkań lokalnych zorganizowanych w 52 miejscach w kraju. Po raz pierwszy konferencja odbyła się w Hajnówce, w siedzibie PCPR przy ul. Piłsudskiego 8.

Organizatorami lokalnego spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, jednostek pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz organizacji pozarządowych.

Z wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich, ekspertów konferencji oraz dyskusji na sali w Warszawie i w Hajnówce pojawiły się najważniejsze wnioski dotyczące poprawy sytuacji osób chorujących na Alzheimera i ich opiekunów. Jest to przede wszystkim pilna potrzeba wypracowania wraz z organizacjami alzheimerowskimi narodowego planu alzheimerowskiego, który by regulowałby systemowe wsparcie dla osób chorych i gwarantował odpowiedni poziom opieki wytchnienieniowej dla opiekunów. Niezbędne jest także zapewnienie przez Państwo odpowiedniego prestiżu zawodowi opiekuna, ale także osobom (zwykle członkom rodziny), którzy wykonują tę trudną funkcję.

Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw wymagają międzysektorowych i systemowych działań zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym, a także współpracy instytucji, jednostek ochrony zdrowia, organizacji społecznych, pacjentów i ich rodzin…tak naprawdę nas wszystkich.

Zachęcamy Państwa do pobrania bezpłatnych broszur dotyczących choroby Alzheimera oraz szerzej chorób otępiennych. Zamieszczamy je w załączeniu.

Zapis całej konferencji z dnia 20.09.22 r.„ znajduję się pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=rW0vNwqfY2U

Konferencje z poprzednich lat można obejrzeć na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Konferencja „Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin – potrzeby i dobre praktyki” z 2017 roku:

https://www.youtube.com/watch?v=IbUx-42A9VY

https://www.youtube.com/watch?v=DBB-yUvudXo

 

Konferencja „Alzheimer w rodzinie” z 2018 roku:

https://www.youtube.com/watch?v=g88NMaRhNJw

 

Raport NIK o opiece nad chorymi na Alzheimera:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-opiece-nad-chorymi-na-alzheimera.html

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Konferencja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Foto: BRPO


 

 

 

 
 

 

Plansza z informacją o lokalnych konferencjach. Spis alfabetyczny. Foto: BRPO 

 

 

 
 
 

Konferencja alzheimerowska w Hajnówce. Foto SP ZOZ w Hajnówce