• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Bezpłatne konsultacje logopedyczne

W ramach obchodzonego w marcu Europejskiego Dnia Logopedy zapraszamy na

BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

w Poradni Logopedycznej przy SP ZOZ w Hajnówce

(na parterze obok punktu pobrań, pok. 23)

Akcja adresowana jest do rodziców, którzy zaniepokojeni są rozwojem mowy swoich dzieci, a także skierowana do dorosłych, którzy całkowicie lub częściowo utracili zdolność rozumienia mowy bądź porozumienia się z otoczeniem.

Konsultacje odbędą się w dniach 17 – 19 marca 2015r w godz:

17 III (wtorek), godz. 15.30 – 19.00 – logopeda mgr Karolina Panasiuk

18 III (środa), godz. 16.30 – 18.00 – logopeda mgr Magdalena Zinkow-Antoniuk

19 III (czwartek), godz. 16. 00 – 19.00 – logopeda mgr Edyta Malinowska-Klimiuk

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 85 682 91 67

Zapraszamy!