• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Konkursy

Konkurs na świadczenie usług tomografii komputerowej

Przedmiotem konkursu są usługi medyczne w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej. Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy złożyć do dnia 17. 10.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariacie Szpitala, pokój 121 , ul. doc. Adama Dowgirda 9 w Hajnówce.

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora

Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2018.1638 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U.2018.393.), Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Doc. A. Dowgirda 9, 17 ? 200 Hajnówka, ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje osoby do zatrudnienia w charakterze Koordynatora Terenowego projektu pn. ?Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego?

Świadczenie usług pielęgniarskich

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziale Obserwacyjno ? Zakaźnym. Oferty należy składać do 14 lipca 2016 r., godz. 12.00.

Świadczenie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym SP ZOZ w Hajnówce. Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2015 r. do godz. 12.00.

Konkurs na świadczenie usług zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych po godzinach normalnej Ordynacji Oddziału Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej. Termin złożenia ofert: 2 października 2015 r. do godz. 12.00.