• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Oferty pracy

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje osób na stanowisko terapeuty środowiskowego, zainteresowanych podjęciem pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego na terenie powiatów bielskiego i siemiatyckiego. Zakres działań terapeuty środowiskowego: wielostronna pomoc terapeutyczna osobom z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku społecznym współpraca z zespołem terapeutycznym oraz placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej edukowanie otoczenia Continue Reading

ZATRUDNIMY LEKARZY DO PRACY W SOR

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce  zatrudni lekarzy posiadających kwalifikacje określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zainteresowanych podjęciem pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym hajnowskiego Szpitala.

PILNIE ZATRUDNIMY LEKARZY DO PRACY W SOR!

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce pilnie zatrudni lekarzy posiadających kwalifikacje określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zainteresowanych podjęciem pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym hajnowskiego Szpitala.