• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Postępowania przetargowe poniżej 214 tys. euro w 2021 roku

Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego, dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SP ZOZ w Hajnówce Termin składania ofert: 2022-01-14 09:00 UWAGA zmiana terminu składania ofert: 2022-01-18 09:00  Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/, https://platforma.eb2b.com.pl lub https://tt.eb2b.com.pl Termin otwarcia ofert: 2022-01-14 Continue Reading

„Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Stacji Dializ i OIT„ link do postępowania: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/307486/zakup-i-dostawe-materialow-eksploatacyjnych-na-potrzeby-stacji-dializ-i-oit Termin składania ofert – do godz. 09:00 w dniu 14.01.2022r..Oferty nie mogą zostać złożone po terminie, ponieważ System uniemożliwia ich złożenie po wyznaczonej dacie. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Continue Reading

link do postępowania:https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/302136/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-na-potrzeby-sp-zoz-w-hajnowce-uzupelnienie 1. Termin składania ofert – do godz. 09:00 w dniu 08.12.2021 r. 2. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/, https://platforma.eb2b.com.pl lub https://tt.eb2b.com.pl 3. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce. 4. Termin otwarcia Continue Reading

UWAGA ZMIANA TERMINU: Termin składania ofert do dnia 09.12.2021r. do godz. 09:00. Termin otwarcia ofert 09.12.2021r o godz. 09:10. Zaproszenie do składania ofert na: „Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i środków przeciwkrwotocznych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce”.  Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem  Systemu Zamawiającego pod adresem:   https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl Termin składania ofert Continue Reading

Zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce

Zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. link do postępowania:https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/299256/slug/ 1. Termin składania ofert – do godz. 09:00 w dniu 26.11.2021 r. 2. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/, https://platforma.eb2b.com.pl lub https://tt.eb2b.com.pl 3. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego, pokój nr 114, budynek Continue Reading

Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/, https://platforma.eb2b.com.pl  lub https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/297382/zakup-i-dostawe-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek-atramentowych-i-laserowych-na-potrzeby-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-hajnowce-1 Termin składania ofert – do godz. 09:00 w dniu 19.11 2021r. Termin otwarcia ofert: 19.11.2021r., o godzinie 09:30, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania, za pośrednictwem Systemu Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert.

Link do postępowania: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/296562/swiadczenie-uslug-w-zakresie-ochrony-osob-i-obiektow-sp-zoz-w-hajnowce Termin składania ofert – do godz. 09:00 w dniu 18.11.2021 r. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/, https://platforma.eb2b.com.pl lub https://tt.eb2b.com.pl Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce. Termin otwarcia ofert: 18.11.2021 r., Continue Reading

Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/, https://platforma.eb2b.com.pl  lub https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/288864/zakup-i-dostawe-srodkow-czystosci-i-naczyn-jednorazowego-uzytku-na-potrzeby-sp-zoz-w-hajnowce-1 Termin składania ofert – do godz. 09:00 w dniu 15.10 2021r. Termin otwarcia ofert: 15.10.2021r., o godzinie 09:30, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania, za pośrednictwem Systemu Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert.