• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zapytania w 2015 roku

Świadczenia usługi serwisu technicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usługi serwisu technicznego sprzętu i aparatury medycznej Stacji Dializ oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej stacji uzdatniania wody na Stacji Dializ. Oferty należy składać do dnia 17.12.2015 r., do godz. 11:00

Przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci, skład wg załączonego formularza asortymentowo-cenowego. Ofertę prosimy przesłać do dnia 15.12.2015r. (wtorek) do godz. 10.00.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do składania ofert na czyszczenie i dezynfekcję systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych wraz w wymianą filtrów w obiektach Szpitala w Hajnówce. Oferty należy składać do dnia 24.11.2015 r, do godziny 12:00. UWAGA: zmiana terminu składania ofert do dnia 25.11.2015r. do godz. 14.00

Zakup i dostawa aparatów do hemodializy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy 2 szt. aparatów do hemodializy. Ofertę należy złożyć do dnia 22.09.2015 r. do godziny 10.00.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert na: Wywóz i utylizację odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 22 czerwca 2015 r. do godziny 12.00

Zakup benzyny bezołowiowej na terenie miasta Hajnówka

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert na zakup benzyny bezołowiowej na terenie miasta Hajnówka. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Lipowej 190, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 19 maja 2015 r. do godziny 10.00.

Zakup benzyny bezołowiowej na terenie miasta Hajnówka

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert na zakup benzyny bezołowiowej na terenie miasta Hajnówka. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Lipowej 190, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 08 maja 2015 r. do godziny 10.00.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w oddziałach szpitalnych oraz usług opiekuńczych i higienicznych przy pacjencie zgodnie z harmonogramem wykonywania zadań ustalonym przez Usługobiorcę w Oddziale Rehabilitacji / Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc + ZOL. Ofertę należy złożyć do dnia 27-01-2015 r. do godziny 1000.