• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zapytania w 2016 roku

Przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci, skład wg załączonego formularza asortymentowo-cenowego. Termin składania ofert: 12.12.2016, godz, 10.00

Czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do składania ofert na czyszczenie i dezynfekcję systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych wraz z dostawą i wymianą filtrów w obiektach Szpitala w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9 w trybie art.4 ust. 8 pzp. Oferty należy składać do dnia 25.11.2016 r do godziny 12:00.

Remont i przebudowa pomieszczeń

Remont i przebudowa pomieszczeń bloku C szpitala SPZOZ w Hajnówce ul. Doc. Adam Dowgirda 9. Ofertę należy złożyć do dnia 18-11-2016 r. do godziny 1000.

Opracowanie oraz wydruk materiałów edukacyjnych

Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie treści merytorycznej, opracowanie graficzne oraz wydruk materiałów edukacyjnych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej, w ramach projektu ?Wsparcie deinstytucjonalizacji nad osobami zależnymi poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Hajnówce?. Oferty należy składać do dnia 15.11.2016 r. do godz. 10:00.

Wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbędnej do realizacji projektu: ?Remont i przebudowa pomieszczeń bloku C szpitala SPZOZ w Hajnówce ul. Doc. Adam Dowgirda 9?. Ofertę należy złożyć do dnia 02-11-2016 r. do godziny 1000.

Zakup i dostawa buraków i marchwi

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert na: ?Zakup i dostawę buraków i marchwi?. Ofertę należy złożyć do dnia 24-10-2016 r. do godziny 10:00.

Świadczenie usługi pełnienia funkcji Kierownika Projektu

Świadczenie usługi pełnienia funkcji Kierownika Projektu ?Wsparcie deinstytucjonalizacji nad osobami zależnymi poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Hajnówce?. Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2016 r. do godziny 10.00.

Dostawę, wykonanie i montaż mebli

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert na: ?Dostawę, wykonanie i montaż mebli na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Hajnówce?. Ofertę należy złożyć do dnia 07-10-2016 r. do godziny 10.00.