• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zapytania w 2017 roku

Zakup i dostawa pościeli szpitalnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę pościeli szpitalnej wg  załączonego formularza asortymentowo-cenowego. Ofertę prosimy przesłać  do  dnia 19.12.2017r. (wtorek) do godz. 10.00. ZMIANA TERMINU: termin składania ofert 04.01.2018 r., godz. 10.00.

Zakup ambulansu przewozowego

Zakup ambulansu przewozowego typu A2 wraz z wyposażeniem na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. Ofertę należy złożyć do dnia 19.09.2017 r. do godziny 10.00.  Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 26.09.2017 r. (wtorek) godz. 10.00.

Zakup i dostawa środków czystości

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce (pakiet 3). Ofertę należy złożyć do dnia 22.08.2017 r. do godziny 10.00. 

Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych

Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych , wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Ofertę należy złożyć do dnia 26.06.2017 r. do godziny 10.00.