• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zapytania w 2019 roku

Zakup i dostawę pieczywa

Zakup i dostawę pieczywa . Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 02.12.2019 r. do godziny 10:00

„Zakup i dostawa dwóch stołów zabiegowych??

„Zakup i dostawa dwóch stołów zabiegowych??. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 21 listopada 2019 r. do godziny 1000 Uwaga zmiana terminu składania ofert: 25.11.2019 r. do godziny 1000

Zakup i dostawa aparatu elektrochirurgicznego

Zakup i dostawa aparatu elektrochirurgicznego  na potrzeby Bloku Operacyjnego . Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 15.11.2019 r. do godziny 10:00.

Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Termin składania 03.10.2019r., o godz. 10:00. UWAGA Zmiana terminu składania ofert upływa 07.10.2019 r. o godzinie 10:00.