• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zapytania w 2021 roku

Zaproszenie do składania ofert na: „Zakup i dostawę materiałów opatrunkowych i środków przeciwkrwotocznych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce-uzupełnienie dla pakietów nr: 8, 10, 13, 18, 19, 20, 23”.Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem  Systemu Zamawiającego pod adresem:   https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl Termin składania ofert do dnia 23.12.2021r. do godz. 09:00.Termin otwarcia ofert 23.12.2021r o Continue Reading

Zakup i dostawa 5 komputerów na potrzeby  SP ZOZ w Hajnówce

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i dostawę 5 komputerów na potrzeby  SP ZOZ w Hajnówce”. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pod adresem: zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl. Termin składania ofert – do godz. 10:00 w dniu 15.12.2021r.  Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Continue Reading

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć pod adresem: zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl Termin składania ofert – do godz. 10:00 w dniu 10.12.2021r. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce. Termin otwarcia ofert: 10.12.2021r., o godzinie 10:05, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

Termin złożenia oferty : Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami ( zatytułowaną: Oferta na pompę artroskopową) należy przesłać z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf, i podpisaną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowalnej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 Continue Reading

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 08 grudnia 2021 r. do godziny 10:00. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: Zakup i dostawa łóżek elektrycznych do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.  

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce informuje, że przeprowadza rozeznanie rynku na zakup i dostawę bonów upominkowych świąteczno-noworocznych dzieciom i młodzieży pracowników szpitala na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w SP ZOZ w Hajnówce, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 zł netto w okresie kolejnych 12 miesięcy.  Termin składania ofert:a) Ofertę należy składać Continue Reading

Zaproszenie do składania ofert na: „Zakup i dostawę 2 aparatów do hemodializy na potrzeby Stacji Dializ SP ZOZ w Hajnówce”. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem  Systemu Zamawiającego pod adresem:   https://spzozhajnowka.eb2b.com.plTermin składania ofert do dnia 29.11.2021r. do godz. 09:00.Termin otwarcia ofert 29.11.2021r o godz. 09:10. Wszelkie pytania do treści zapytania ofertowego należy złożyć Continue Reading

Remont chodnika i wykonanie parkingów na terenie SP ZOZ w Hajnówce

Ofertę należy złożyć/ przesłać (wybrać dowolny sposób złożenia oferty spośród wymienionych poniżej): a) w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka do dnia 21.10.2021 r. do godziny 1100. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą i podpisaną należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: „Remont chodnika i Continue Reading