• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zapytania w 2022 roku

REMONT STUDNI GŁĘBINOWEJ NA TERENIE SP ZOZ W HAJNÓWCE

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie: „REMONT STUDNI GŁĘBINOWEJ NA TERENIE SP ZOZ W HAJNÓWCE” Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres: publiczne@spzozhajnowka.pl do dnia 29.09.2022r do godz. 10:00 – podpisaną podpisem zaufanym bądź kwalifikowalnym. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania.  

Zakup i dostawę pościeli na potrzeby SP ZOZ Hajnówka

Znak sprawy: 2022/2.1.1/P/01                                                   Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy: a) złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 10 sierpnia 2022 r. do godziny 1000 Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: Nie otwierać przed 10 sierpnia 2022 r., godz. 1010” Continue Reading

Sygn. Postępowania: 2022/2.1.1/NCH/1 Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć pod adresem: publiczne@spzozhajnowka.pl podpisaną podpisem kwalifikowalny lub profilem zaufanym. Termin składania ofert – do godz. 09:00 w dniu 05.08. 2022r. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce Termin otwarcia ofert: 05.08.2022r., nastąpi Continue Reading

ROZBIÓRKA TRZECH KOMINÓW STALOWYCH PRZY KOTŁOWNI SZPITALNEJ

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie: „ROZBIÓRKI TRZECH KOMINÓW STALOWYCH PRZY KOTŁOWNI SZPITALNEJ”. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres: publiczne@spzozhajnowka.pl do dnia 05.08.2022r do godz. 11:00 – podpisaną podpisem zaufanym bądź kwalifikowalnym. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Całodobowy monitoring pożarowy instalacji sygnalizacji pożaru z automatyczną retransmisją sygnałów do KP PSP w Hajnówce oraz konserwacji i przeglądów DSO, SSP, oddymiania na terenie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka” na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości Continue Reading

Ofertę należy: a) oryginał złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 15 lipca 2022 r. do godziny 1000. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:                          „Zakup i dostawa młodych Continue Reading

Remontu Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć pod adresem: zam.publiczne@spzozhajnowka.pl podpisaną podpisem kwalifikowalnym lub zaufanym. Termin składania ofert – do godz. 11:00 w dniu 09.05.2022r.Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce.Termin otwarcia ofert: 09.05.2022r., o godzinie 11:05, nastąpi bezpośrednio po upływie termin Continue Reading

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć pod adresem: zam.publiczne@spzozhajnowka.pl podpisaną podpisem kwalifikowalnym lub zaufanym.Termin składania ofert – do godz. 10:00 w dniu 06.05.2022r.Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce.Termin otwarcia ofert: 06.05.2022r., o godzinie 10:05, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania. Continue Reading