• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych

UWAGA: zmiana terminu składania ofert do dnia 25.11.2015r. do godz. 14.00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do składania ofert na czyszczenie i dezynfekcję systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych wraz w wymianą filtrów w obiektach Szpitala w Hajnówce, ul. Doc. A. Dowgirda 9 w trybie art.4 ust. 8 pzp.

 

 1. W zakres usługi wchodzą:
 2. a) Inspekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem,
 3. b) Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych,
 4. c) Czyszczenie przewodów wentylacyjnych metodą mechaniczną za pomocą obracającej się wewnątrz przewodu wentylacji i klimatyzacji szczotki obrotowej, Do czyszczenia Wykonawca użyje szczotek, które nie będą niszczyć czyszczonych powierzchni, np. nylon. W celu usunięcia pyłu z kanału należy zastosować odpowiedni do tego celu zestaw filtracyjny do odciągania zanieczyszczeń.

d)Czyszczenie anemostatów, kierownic, klap ppoż, przepustnic i innych elementów regulacyjnych.

 1. e) Czyszczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 2. f) Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji preparatem biobójczym o następujących cechach użytkowych:

– nietoksyczny, nieżrący, nie zawierający chloru i aldehydów

– wysoce skuteczny w niszczeniu szerokiej gamy wirusów, bakterii m.in. Legionella Pneumophilia, grzybów, drożdży i pleśni

– nieselektywny, wszechstronny, łatwy w użyciu i wydajny,

– dopuszczony do użytku przez uznane laboratoria.

 1. g) Uporządkowanie pomieszczeń , ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy,
 2. h) Usuniecie odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów wentylacyjnych
 3. i) Wymiana filtrów :
 4. Filtr kieszeniowy FK/G4/592x287x300/6k/M25           ?   4szt
 5. Filtr kieszeniowy FK/G4/592x592x300/6k/M25           ? 10szt
 6. Filtr kieszeniowy FK/G4/287x592x300/3k/M25           ?   1szt
 7. Filtr kieszeniowy FK/G4/428x428x300/4k/M25           ?   4szt
 8. Filtr kasetowy       FD/G4/572x272x50/M                     ?   4szt
 9. Filtr kieszeniowy FK/F9/592x592x600/8k/M25           ?   5szt
 10. Filtr kieszeniowy FK/F9/592x287x600/8k/M25           ?   5szt
 11. j) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej :

– zapis na płycie CD lub DVD widoku kanałów (materiał nagrany przed i po czyszczeniu i dezynfekcji)

– pisemny protokół odbioru usługi.

 1. Zakres usługi obejmuje niżej wymienione komórki organizacyjne SPZOZ:
 2. a) Zespołów klimatyzacyjnych na Bloku Operacyjnym, Oddziale Intensywnej Terapii i salach porodowych (blok B-D)
 3. b) Wentylacji mechanicznej na Oddziale Obserwacyjno ? Zakaźnym (blok C-D)
 4. c) Wentylacji mechanicznej w Laboratorium, Aptece i Gabinecie Chemioterapii (blok A)
 5. d) Wentylacji mechanicznej Pracownii Endoskopii i Bronchoskopii (blok A)
 6. e) Wentylacji mechanicznej Pracownii RTG (blok B)
 7. f) Wentylacji mechanicznej Centralnej Sterylizacji (blok B)
 8. g) Wentylacji mechanicznej w Dziale Rehabilitacji Dziennej (blok C)
 9. h) Wentylacji mechanicznej Stacji Dializ (blok C)
 10. i) Wentylacji mechanicznej Kuchnia Szpitalna (blok E)
 11. j) Wentylacji mechanicznej w Sala fizjoterapii w Zakładzie Pielęgnacyjno ?Opiekuńczym (budynek przy ul. 11 Listopada 20)
 12. k) Wentylacji mechanicznej w Dziale Rehabilitacji Dziennej ( budynek w Przychodni przy ul Piłsudskiego 10)

 

 1. Zamawiający zaleca wykonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Termin dokonania wizji ustala się indywidualnie . Miejsce spotkania potwierdza osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami.
 2. Termin wykonania usługi w ciągu 14 dni po wyborze oferty i podpisaniu umowy.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 1. Oferty z ceną oraz proponowanym terminem rozpoczęcia i zakończenia prac należy składać do dnia 24.11.2015 r do godziny 12:00 w sekretariacie administracji szpitala lub emailem na adres: spzoz@onet.eu Osoba do kontaktu: Tomasz Szejbut, Marcin Węcław tel (85) 682 92 00

Załączniki: