• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Deklaracja dostępności 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.spzoz.hajnowka.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-28.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Grafiki i zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych. Media te zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Nie wszystkie odnośniki do dokumentów posiadają tekst alternatywny. Dokumenty te zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa nie korzysta z dodatkowych, niestandardowych skrótów klawiaturowych które ułatwiają dostępność strony internetowej. Strona została opublikowania przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa nie posiada formularza kontaktowego. Strona została opublikowania przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej nie działa fokus czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Strona została opublikowania przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Nie wszystkie dokumenty PDF są dostępne cyfrowo.

Deklarację sporządzono 2021-03-26 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Korzystanie z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza migowego

 1. W SPZOZ w Hajnówce pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą skorzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z pobytem i leczeniem.

 2. Zasady organizacyjne:
  Tryb planowy:

  • Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść do SPZOZ w Hajnówce pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem druku dostępnego na stronie internetowej www.spzoz.hajnowka.pl

  •  

  • Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:

   • pocztą elektroniczną: spzoz@hajnowka.pl

   • osobiście w Sekretariacie

   • faksem na numer 85 6829295

  • Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.

  • Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

  • Pracownik Szpitala kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.Tryb nagły

  • W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania wskazanego pracownika Szpitala (posługującego się językiem migowym)

Dostępność architektoniczna

Wykaz lokalizacji budynków SPZOZ w Hajnówce

lp

nazwa

lokalizacja

1

Zespół budynków szpitalnych, POZ Rejon nr 2 i poradnie specjalistyczne ? zespół bloków A,B,C,D,E

Hajnówka , ul. Doc. Adama Dowgirda 9

2

budynek Centrum Zdrowia Psychicznego ? blok F

Hajnówka ul. Doc. Adama Dowgirda 9

3

Przychodnia Rejon nr 1

Hajnówka , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

4

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Hajnówka , ul. 11Listopada 20

5

GOZ w Białowieży

Białowieża ul. Puszczańska 2

6

GOZ w Narwi

Narew ul. Kościelna 5

7

GOZ w Narewce

Narewka ul Kolejowa 1

8

GOZ w Dubiczach Cerkiewnych

Dubicze Cerkiewne ul. Główna 63

9

GOZ w Czeremsze

Czeremcha ul. Duboisa 13

10

WOZ w Nowoberezowie

Nowoberezowo 82

11

WOZ w Siemianówce

Siemianówka ul Lipowa 11

 1. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren SP ZOZ w Hajnówce przy ul Doc. Adama Dowgirda 9 zespół bloków A,B,C,D,E .

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
   Wejście główne do budynku szpitalnego,
   POZ Rejon nr 2 i poradnii specjalistycznyhc zlokalizowane jest w bloku C, od strony północnej/parkingu głównego i przystanku komunikacji miejskiej, przy wejściu zlokalizowany jest podjazd dla wózków. Podjazd posiada również barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Podjazdy takie znajdują się także przy wejściu na O/ Obserwacyjno-Zakaźny (blok D), Izbę Przyjęć (blok A, drzwi otwierane automatycznie) i poradni zlokalizowanych w bloku E. Do szpitala można się również dostać dwoma wejściami z poziomu terenu od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
   W kompleksie szpitalnym znajdują się przestrzenie komunikacyjne poziome (korytarze) i pionowe (windy) wolne od barier architektonicznych umożliwiające swobodne przemieszczanie się po obiekcie szpitalnym. Osoby korzystające z przestrzeni komunikacyjnych mają dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku szpitala. W kompleksie szpitalnym dostępne są również toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
   Kompleks szpitalny przy ul.
   Dowgirda 9 posiada miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parkingach przy budynku szpitala: na parkingu głównym, na parkingu przy SOR i Izbie Przyjęć, na parkingu przy Poradniach zlokalizowanych w bloku E.

  4. Dojazd do Szpitala jest możliwy komunikacją miejską, autobusami jak i busami

  5. Przy wejściu głównym (parter budynku) jest dostępny pracownik, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub oddział szpitalny 1. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren SP ZOZ w Hajnówce Centrum Zdrowia Psychicznego (blok F) przy ul Doc. Adama Dowgirda 9.

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
   Wejście do budynku (bloku F) oddzielne na Izbę przyjęć i do zespołu poradni, od strony południowej, przy wejściu zlokalizowany jest podjazd dla wózków. Podjazd posiada również barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Dodatkowo od strony północnej, jest wejście ( wyjście ewakuacyjne) posiadające podjazd dla wózków.

  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:Budynek parterowy, schodów i wind wewnątrz brak. W związku z przeznaczeniem budynku swobodne poruszanie się jest ograniczone

  3. . Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 1. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren SP ZOZ w Hajnówce budynek Przychodnii Rejon nr 1 w Hajnówce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
   Wejście do budynku budynek posiada cztery wejścia dwa z poziomu terenu i dwa posiadające podjazd dla wózków.

  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
   W budynku jest zainstalowana winda wewnętrzna, informacja o sposobie korzystania w rejestracji ( bezpośrednio przy windzie). W budynku dostępne są również toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  3. . Przed budynkiem jest wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 1. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren SP ZOZ w Hajnówce w budynku Zakładu Pielęgnacyjno ? Opiekuńczego w Hajnówce przy ul. 11Listopada 20 : budynek parterowy, z trzema wejściami z czego dwa posiadające podjazd dla wózków, w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,

 2. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren SP ZOZ w Hajnówce, w budynku GOZ w Białowieży ul. Puszczańska 2 : wejście posiadające podjazd dla wózków, w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, przed wejściem głównym do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 1. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren SP ZOZ w Hajnówce, w budynku GOZ w Narwi ul. Kościelna5 : wejście budynek niedostosowany dla niepełnosprawnych, istniejący podjazd dla wózków ma za duży kąt nachylenia, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Planowane prace remontowe przystosowujące budynek w 2021r. 1. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia do budynku GOZ w Narewce ul. Kolejowa 1 : budynek z trzema wejściami z czego dwa posiadające podjazd dla wózków, w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, przed wejściem głównym do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 1. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia do budynku GOZ w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 63 : przy wejściu do budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, przed wejściem głównym do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia do budynku GOZ w Czeremsze ul. Duboisa 13 : wejście posiadające podjazd dla wózków, w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia do budynku WOZ Nowoberezowie 82 : wejście posiadające podjazd dla wózków, w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 1. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia do budynku WOZ w Siemianówce ul. Lipowa 11: wejście posiadające podjazd dla wózków, w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności: Tomasz Szejbut, tel. 85 68 29 200,

e-mail: tszejbut@spzoz.hajnowka.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

adres: 17-200 Hajnówka ul. Doc. Adama Dowgirda 9
adres e-mail: spzoz@hajnowka.pl
telefon: 85 68 29 202
fax: 85 68 29 295