• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Dobre wieści, czyli inwestycje w szpitalu

W piątek, w siedzibie naszego Szpitala, przedstawiciele władz samorządowych: Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego; Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego; Mirosław Romaniuk, Starosta Hajnowski; Andrzej Skiepko, Wiceburmistrz Hajnówki oraz Dyrektor Szpitala Grzegorz Tomaszuk i Koordynatorzy oddziałów zabiegowych: Wojciech Tołwiński i Jan Kiryluk, poinformowali dziennikarzy o planowanych inwestycjach. W spotkaniu udział wzięli także Radni Wojewódzcy: Mikołaj Janowski, Włodzimierz Pietroczuk i Henryk Łukaszewicz. Dotyczyło ono dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jakie otrzymał Szpital w Hajnówce, z przeznaczeniem na  modernizację Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
– Ze środków unijnych na dzień dzisiejszy uruchomiliśmy cztery projekty, łącznie mamy na nie 150 mln zł. I jednym z tych czterech najlepiej ocenionych jako jedyny powiatowy, jest właśnie szpital w Hajnówce. Pozostałe trzy to szpitale wojewódzkie w Białymstoku, Łomży i Suwałkach,  ? podkreślił w czasie spotkania Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Jestem przekonany, że ta inwestycja pozwoli w znacznej mierze poprawić jakość i dostępność, bo jest to szpital bardzo dobrze prowadzony i cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów.
? Chciałbym przede wszystkim pogratulować panu staroście i dyrektorowi szpitala, że z sukcesem udało im się aplikować po środki z RPO. To jedyny szpital powiatowy który zyskał pozytywną ocenę, pozostałe były szpitalami wojewódzkimi. I warto to docenić ? dodał Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.
Całkowita wartość projektu wynosi prawie 10 mln zł. Ponad 6,5 mln zł z tej kwoty to unijna dotacja z RPO Województwa Podlaskiego. W ramach programu mają zostać przebudowane oraz doposażone w sprzęt medyczny sale na Oddziale OAiT oraz Bloku Operacyjnego. Prace inwestycyjne rozpoczynamy w kwietniu.
? Chciałbym podziękować, że taki program jest realizowany. Bardzo się cieszymy, że nasz projekt znalazł uznanie. Szpitale powiatowe są w szczególnej sytuacji finansowej ? gdyby nie unijne projekty, to takich środków nigdy byśmy nie uzyskali ? mówił Grzegorz Tomaszuk, dyrektor szpitala. – Do dzisiaj zmodernizowaliśmy prawie wszystkie oddziały, pozostał blok operacyjny i oddział intensywnej terapii oraz szpitalny oddział ratunkowy. Na intensywnej terapii trzeba było zwiększyć ilość łóżek, żeby zachować wskaźnik 2 proc. (szpital ma 400 łóżek). Dzisiaj wykonujemy ok. 3 tys. operacji rocznie, co średnio daje 9 operacji dziennie. I zachodzi konieczność, żeby jeszcze zwiększyć dostępność. Otrzymaliśmy także dofinansowanie na przebudowę i doposażenie SOR, w wysokości ponad 5,5 mln zł.