• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Doc. Ludmiła Marcinowicz o komunikacji z pacjentami

O satysfakcji i skuteczności leczenia pacjenta często decyduje już jego pierwszy kontakt z pracownikiem szpitala. Chcąc więc zapewnić wysoki poziom świadczeń zdrowotnych w naszej placówce Zespół ds. Etyki organizuje cykle spotkań personelu medycznego ze specjalistami. Są one oparte o zagadnienia psychologii zdrowia, praw pacjenta, łagodzenia sporów, a także komunikacji z pacjentem oraz jego rodziną w przypadku stanów terminalnych.  14 kwietnia miało miejsce 4 z dotychczas organizowanych spotkań, którego tematem było ?Znaczenie komunikowania się w procesie leczenia i pielęgnowania ? dowody naukowe i doświadczenia pacjentów?. Na podstawie badań przeprowadzonych w Polskich szpitalach pediatrycznych pani doc. Ludmiła Marcinowicz zaprezentowała oczekiwania i obawy pacjentów i ich rodzin, związane z chorobą oraz sposobem komunikacji. Pani doc. Ludmiła Marcinowicz jako pierwsza w polskim systemie nauki otrzymała tytuł doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. W zakresie badań jakościowych w opiece zdrowotnej, autorka wielu publikacji, m.in.: Ocena opieki lekarza rodzinnego w świetle badań jakościowych: poszukiwanie komponentów zadowolenia i niezadowolenia pacjentów (wraz z Ryszardem Grębowskim, Family Medicine & Primary Care Review 2008), Exploring negative evaluations of health care by Polish patients: an attempt at cross-cultural comparison (wraz z Sławomirem Chlabiczem i Ryszardem Grębowskim, Health and Social Care in the Community 2009), Patients’ perceptions of GP non-verbal communication: a qualitative study (wraz z Jerzym Konstantynowiczem i Cezarym Godlewskim, British Journal of General Practice 2010). Obecnie pani doc. Ludmiła Marcinowicz jest adiunktem w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.