• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

 

 

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej


 

Szanowni Państwo informujemy, iż realizacja projektu ?Wsparcie deinstytucjonalizacji nad osobami zależnymi poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Hajnówce? została zakończona. W ramach utrzymania trwałości projektu zapraszamy do korzystania z usług DDOM w formie komercyjnej.

 

Kierownik:

mgr Mirosława Karbowska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Pacjenci przebywają w DDOM od 1.12.2016 r. do 30.11.2018 r.

Z usług Dziennego Domu mogą skorzystać:

? osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną oraz kompleksowych działań usprawniających;

? osoby, którym w okresie 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego;

? osoby niesamodzielne, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie pod opieką poz i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają hospitalizacji.

W trakcie dziennych pobytów, w warunkach zbliżonych do domowych, pacjenci mogą korzystać z opieki: lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających, usług medycznych i edukacyjnych wymaganych stanem zdrowia pacjenta.

Pobyt na oddziale jest bezpłatny ?

– Projekt ?Wsparcie deinstytucjonalizacji nad osobami zależnymi poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Hajnówce? jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Podstawa przyjęcia:

? skierowanie, które wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu (dotyczy pacjentów bezpośrednio  po leczeniu szpitalnym)

? karta oceny stanu klinicznego z zastosowaniem skali  Barthel?a (punktacja 40-65)

? karta informacyjna z pobytu w szpitalu

Celem głównym projektu jest zapewnienie osobom starszym powyżej 65 roku życia i niesamodzielnym z obszaru powiatu hajnowskiego i części powiatu bielskiego (gmin: Orla i Bielsk Podlaski) wysokiej jakości opieki medycznej i terapeutycznej poprzez utworzenie dziennego domu opieki medycznej w strukturach SP ZOZ w Hajnówce.
Planowane efekty:
? utworzenie 12 miejsc opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi
? liczba osób starszych i niesamodzielnych, które skorzystają z usług zdrowotnych oferowanych w ramach projektu wyniesie 80 w okresie realizacji projektu
? zapobieganie umieszczenia osób zależnych w zakładach stacjonarnych
? poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej pacjentów
? wspomaganie opiekunów pacjentów DDOM w codziennej opiece nad osobami zależnymi dzięki działaniom edukacyjnym w zakresie odżywiania, pielęgnacji i usprawniania
W ramach projektu realizowane są świadczenia medyczne połączone z kontynuacją terapii i procesem usprawniania, w tym terapii:
? pielęgniarskiej,
? fizjoterapeutycznej,
? psychologicznej,
? neurologopedycznej,
? zajęciowej
? dietetycznej,
? przygotowania opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).
Pacjenci przebywający w Dziennym Domu Opieki Medycznej mają zapewnione wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).
 
W przypadku osób samotnych bez możliwości pomocy ze strony opiekunów lub w przypadku znacznej niepełnosprawności Organizator dopuszcza możliwość zapewnienia transportu medycznego/zwykłego z miejsca zamieszkania do DDOM-u i powrotu do miejsca zamieszkania (na podstawie decyzji Dyrekcji szpitala).
 
Wartość projektu: 1 029 924, 44 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 868 020, 31 zł

Godziny funkcjonowania:

od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 ? 15.30

Kontakt:

tel. 575 775 102; 85 682 92 09

 

Pliki do pobrania:

? Skierowanie do DDOM
? Karta_oceny_świadczeniobiorcy
? Formularz_zgłoszeniowy
? Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Regulamin_rekrutacyjny