• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny


 

Jest oddziałem koedukacyjnym, funkcjonującym na zasadzie społeczności terapeutycznej. Zajmuję się diagnostyką, leczeniem, terapią i rehabilitacją osób pow. 18 r.ż. nie wymagających leczenia w trybie całodobowym lecz w warunkach opieki dziennej.

Przyjmujemy pacjentów z następującymi chorobami i zaburzeniami:

? zaburzenia osobowości

? zaburzenia adaptacyjne

? zaburzenia afektywne

? zaburzenia psychotyczne w stanie reemisji

? zaburzenia na podłożu organicznym

Pacjenci kierowani są z lecznictwa ambulatoryjnego przez lekarza psychiatrę lub po zakończeniu leczenia w oddziale stacjonarnym.

Dobór zajęć oraz metody oddziaływań rehabilitacyjnych są uzależnione od stanu psychicznego pacjenta, możliwości fizycznych, poznawczych jak również poziomu społeczno- kulturalnego pacjenta.

Analizę dokonują członkowie zespołu terapeutycznego; specjalista psychiatra, specjalista psychologii klinicznej, pielęgniarka psychiatryczna, terapeuta zajęciowy, trener umiejętności społecznych.

Połączenie leczenia farmakologicznego z leczeniem psych-społecznym utrwala poprawę objawową, rozbudza odpowiedzialność za własne leczenie, zmniejsza deficyty poznawcze, poprawia wsparcie emocjonalne oraz umiejętności i kontakty społeczne.

Program terapeutyczny obejmuje:

? psychoterapia indywidualna i grupowa

? trening lekowy

? trening procesów poznawczych, trening asertywności

? farmakoterapia

? zajęcia relaksacyjne , muzykoterapia

? zebrania społeczności

? trening umiejętności społecznych, przygotowanie do podjęcia pracy

? grupa dyskusyjna

? zajęcia ruchowe,

? praca z rodziną

Czas trwania pełnego programu 12 tygodni. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.  Zapewniamy jeden bezpłatny posiłek w ciągu dnia.

Kontakt

Tel. 85-682-91-90

Pielęgniarka koordynująca  mgr Ewa Hackiewicz