• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Szczepienia przeciw COVID19 – podstawowe informacje

 

 

PROSIMY O SYSTEMATYCZNE ODWIEDZANIE
NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, PONIEWAŻ
INFORMACJA POTRAFI ZMIENIAĆ  SIĘ W CIĄGU DNIA

W naszym Zakładzie punktami szczepień są Gminne Ośrodki Zdrowia oraz Przychodnie Rejonowe Nr 1 i 2 w Hajnówce, gdzie telefonicznie można zarejestrować termin szczepienia.
Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu kontaktowego. Jeśli podasz numer telefonu komórkowego otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

Rejestracja do szczepienia przeciwko COVID-19 możliwa jest poprzez:

Rejestrację telefoniczną bezpośrednio do Szpitala w Hajnówce w godz. 8.00 – 15.00

POD NUMEREM
Tel. 790 269 000
Tel. 85 6829183

Przychodnia Rejonowa Nr 1
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00  18.00
Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 90 06 (rejestracja)

SZPITAL – Przychodnia Rejonowa Nr 2 (mieszcząca się w budynku szpitala)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00  15.30
Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9
tel. 85 682 91 73 (rejestracja)

Punkt szczepień przeciwko Covid-19 w szpitalu zlokalizowany jest w głównym budynku szpitala, prosimy kierować się do wejścia głównego od strony parkingu.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Białowieży
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00  15.30
Białowieża, ul. Puszczańska 2
tel. 85 667 24 68

Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeremsze
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00  15.30
Czeremcha, ul.Duboisa 13
tel. 85 685 00 00

Gminny Ośrodek Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych
poniedziałki, środy i piątki 8.00  12.30; wtorki i czwartki 10.30  15.30
Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 63
tel. 85 685 20 05

Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30
Narewka, ul. Kolejowa 1
tel. 85 685 80 10;


Gminny Ośrodek Zdrowia w Narwi
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30
Narew, ul. Kościelna 5
tel. 85 681 60 35

Pozostałe informacje:
Obowiązujący kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
Skrócona informacja dla pacjenta
Charakterystyka produktu leczniczego Vaccine Janssen
Charakterystyka produktu leczniczego Pfizer
Trzecia dawka szczepionki