• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Każdego roku 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji hajnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek organizuje majówkę pielęgniarek. W tym dniu część pielęgniarek świętuje swój jubileusz pracy. Z tej okazji dyrekcja SP ZOZ oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu, wręczyli jubilatkom kwiaty i upominki. Majówka pielęgniarek to także możliwość spotkania się koleżanek, kolegów, dyrekcji oraz osób współpracujących z naszym szpitalem.

Tegoroczną uroczystość poprowadziła przewodnicząca koła PTP w Hajnówce, Mirosława Karpiuk. A wśród dostojnych gości znaleźli się: dr n. med. Cecylia Dolińska, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, dr n. med. Matylda Sierakowska, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek w Białymstoku, Anna German, zastępca przewodniczącej Zarządu Wojewódzkiego PTP, dr n. med. Beata Olejnik, z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Urszula Chrzanowska, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, starosta Mirosław Romaniuk, wicestarosta Halina Surel, burmistrz Jerzy Sirak oraz jego zastępca Andrzej Skiepko oraz dyrektor SP ZOZ Grzegorz Tomaszuk i wicedyrektor ds. lecznictwa Eugenia Olszewska. Tematem tegorocznego spotkania była efektywna opieka zdrowotna oraz racjonalne koszty. Referat o tym samym tytule wygłosiła Alina Pawluczuk, pielęgniarka z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z rooming in.

– Kiedy spoglądamy na nas sami oraz na to co możemy jako grupa zdziałać, musimy pamiętać, że spoczywa na nas obowiązek dbania o pozytywny wizerunek pielęgniarki i zawodu oraz o to jak jesteśmy postrzegane w oczach społeczeństwa. Jesteśmy aktywnymi członkami wielu społeczeństw i łączymy wiele ogniw. Musimy wykorzystać Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek do zmiany spojrzenia na nasz zawód i na nas samych, pokazać jaką moc przemiany mają działania podejmowane przez wykwalifikowane pielęgniarki, jak mogą wpływać na rodziny, społeczności oraz kraje -Pielęgniarki powinny uczestniczyć w badaniach i opracowaniu modeli innowacji w zakresie świadczenia usług, co dostarczy danych dotyczących efektywności działań pielęgniarskich niezbędnych w procesach planowania i zarządzania- mówiła podczas spotkania pani Alina Pawluczuk.