• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

rodzić po ludzku

 

 

Fundacja Rodzić Po Ludzku

Fundacja Rodzić po Ludzku (Childbirth with Dignity Foundation) powstała w 1996 roku. Jest organizacją pozarządową pożytku publicznego działającą na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce. Kontynuuje działania zainicjowane przez grupę dziennikarzy i działaczy społecznych podczas pierwszej akcji ?Rodzić po ludzku? (1994 r.).

 Akcja ?Rodzić po ludzku 2006? walczyła z nielegalnym pobieraniem przez szpitale opłat za ?rodzenie po ludzku?. Akcja ruszyła 24 grudnia 2005 roku na łamach ?Gazety Wyborczej?, dodatku ?Wysokie Obcasy? i miesięcznika ?Dziecko?. Ukazywały się w nich teksty, wywiady, reportaże o ciąży, porodzie, połogu, karmieniu piersią, badaniach prenatalnych czy roli położnej. Przy tekstach drukowane były ankiety dla mam, w których mogły one opisać swój poród i ocenić szpital, w którym rodziły. Ankieta dostępna była także na portalu Gazeta.pl i stronie www.rodzicpoludzku.pl. W ciągu roku organizatorzy zebrali 40 tysięcy ankiet i cztery tysiące listów. Zapytali także ordynatorów szpitali położniczych o warunki, jakie oferują, a także wysłali w teren ankieterów, którzy odwiedzili wszystkie szpitale i opisali je w specjalnych kwestionariuszach. W oparciu o te trzy źródła informacji w grudniu 2006 roku przygotowany został ?Przewodnik po szpitalach położniczych? – ranking polskich porodówek, jako dodatek do lokalnych wydań ?Gazety Wyborczej?. W lutym wydanie książkowe ?Przewodnika? dołączone zostało do miesięcznika ?Dziecko?.
Na podstawie ankiet od kobiet, informacji od ordynatorów i obserwacji ankieterów ocenione zostały polskie porodówki. Te, które dostały najwięcej gwiazdek i serc otrzymały dyplomy i nagrody. Uhonorowane zostały także położne i lekarze, których nazwiska najczęściej powtarzają się w listach od kobiet. Zostali oni mianowani Aniołami akcji „Rodzić po ludzku 2006”.

W 2006 roku Szpital w Hajnówce jako jedyny szpital w województwie został laureatem akcji, zdobywając III nagrodę.


kukp

 

 

Szpital Przyjazny Dziecku

Idea „Szpitala Przyjaznego Dziecku” powstała z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Celem jest przywrócenie – w skali globalnej – prawidłowego sposobu żywienia dzieci. Każdy szpital na świecie odznaczony tym tytułem musi spełniać warunki zawarte w dokumencie znanym pod nazwą „Ochrona, Propagowanie i Wspieranie Karmienia Piersią”. Nasz Oddział tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku otrzymał w 2007 roku. W roku 2014 Komisja delegowana przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią ponownie sprawdziła prawidłowość wykonywania standardów promocji karmienia piersią w szpitalu. Dzięki spełnieniu ?10 kroków do udanego karmienia piersią? nasza placówka ponownie znalazł się w gronie szpitali uhonorowanych tytułem ?Szpital przyjazny dziecku?.