• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Nasi lekarze zasłużeni dla powiatu

Z radością informujemy, iż Koordynatorzy naszych dwóch Oddziałów: dr. n med. Anna Nowicka ? Ciełuszecka oraz lek. Jerzy Pawluk otrzymali tytuły ?Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego?. Do grona Zasłużonych dołączył również wieloletni pracownik naszego Zakładu, Wiktor Bura.

Powyższy tytuł ustanowiony został w 2008r., decyzją Rady Powiatu. Przyznawany jest przez Radę Powiatu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Hajnowskiego. W czwartek, 8 lutego po raz dziesiąty w filii przedsiębiorstwa Pronar w Hajnówce odbyła się uroczystość wręczenia tytułów ,,Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”. W tym roku Rada Powiatu podjęła uchwały o nadaniu tytułu trzynastu osobom, dwóm przedsiębiorstwom, dwóm stowarzyszeniom  oraz dwóm wydawnictwom.  Wśród laureatów tegorocznej edycji są dr n. med. Anna Nowicka ? Ciełuszecka, Koordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego przy SP ZOZ w Hajnówce oraz lek. Jerzy Pawluk, Koordynator Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, a także emerytowany pracownik SP ZOZ, Wiktor Bura.

– Pani Anna Nowicka – Ciełuszecka od początku swojego zatrudnienia w hajnowskim szpitalu dała się poznać jako osoba szczególnie oddana problemom swoich pacjentów. – czytamy w uzasadnieniu do uchwały w sprawie nadania tytułu – W pracę na ich rzecz zawsze wkłada całe swoje serce, a anielska cierpliwość i serdeczność to cechy, które przejawiała wobec nich na co dzień. Pełniąc funkcję Ordynatora konsekwentnie stara się budować prestiż Oddziału dążąc do systematycznego podnoszenia jakości świadczonych w nim usług medycznych. Dlatego też efekty pracy kierowanego przez dr Nowicką – Ciełuszecką Oddziału przyniosły rzadko spotykany w przypadku placówek szczebla powiatowego rozgłos. Dorobek naukowy w zakresie leczenia jednostek chorobowych takich jak borelioza czy też odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, z którymi niewiele placówek w Polsce ma do czynienia, zdobył bowiem autorytet środowiska lekarskiego w skali całego kraju.

Z kolei Koordynator Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, Jerzy Pawluk, zdaniem radnych powiatu hajnowskiego, wyróżnia się ogromną charyzmą, empatią i troską o dobro pacjenta, co potwierdza dwukrotna nominacja do nagrody im. dr Kanigowskiego.

– Karierę zawodową dr Pawluka stawiać można jako wzór postępowania zgodnego z zasadami etyki lekarskiej. W trakcie pracy w Oddziale dał się poznać jako charyzmatyczny i stanowczy lekarz, którego opanowanie i pewność siebie okazywane w trakcie diagnozowania i leczenia dawały spokój i poczucie bezpieczeństwa korzystającym z usług Oddziału pacjentom. Ogromny zasób wiedzy oraz nabywanego z upływem kolejnych lat tak cennego w tym zawodzie doświadczenia sprawił, iż od dawna cieszy się mianem znakomitego pulmonologa. Posiada przy tym niezwykłą umiejętność nawiązywania więzi ze swoimi pacjentami dzięki czemu potrafi zyskiwać ich szczególną sympatię. ? czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Pan Wiktor Bura był wieloletnim pracownikiem SP ZOZ, jako specjalista w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto od 1956 roku Wiktor Bura jest korespondentem Tygodnika Niwa, gdzie zajmuje się tematyką historyczną i krajoznawczą na Podlasiu. 

– Będąc menadżerem Zespołu Folklorystycznego „Cegiełki? z Lewkowa Starego, Pan Wiktor Bura dał się poznać jako świetny organizator dbający o rozwój zespołu, otwarty na ludzi i ich potrzeby, a także na nowe sytuacje i wydarzenia na rynku muzycznym. Swoją codzienną pracą z zespołem Pan Wiktor Bura przyczynił się do promocji podlaskiej kultury w kraju i za granicą. – czytamy w uzasadnieniu – Duże zaangażowanie Pana Bury w wykonywanie swoich służbowych obowiązków oraz Jego aktywna praca na rzecz społeczności lokalnej wielokrotnie doceniane były przez władze lokalne i wojewódzkie, wyrazem czego były liczne nagrody i odznaczenia.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.