• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Nasi lekarze zasłużeni dla powiatu

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż nasi koordynatorzy oddziałów zabiegowych, czyli dr n. med. Jan Kiryluk i dr n. med. Wojciech Tołwiński otrzymali tytuł ,,Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego?.

Powyższy  tytuł został ustanowiony decyzją Rady Powiatu w 2008r., a przyznawany jest za szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Hajnowskiego.

– Karierę zawodowa dr Kiryluka stawiać można jako wzór postępowania zgodnego z zasadami etyki lekarskiej ? czytamy w uzasadnieniu do uchwały w sprawie nadania tytułu – Charakteryzuje się kreatywnym podejściem do rzeczywistości przejawiającym się w dążeniu do ciągłego rozwoju i doskonalenia nie tylko swoich własnych umiejętności, ale również organizacji pracy podległego personelu i kierowanej przez siebie komórki. Ceniony jest przy tym za niezależność i elastyczność w myśleniu i działaniu. Pełniąc funkcję Koordynatora wykazuje duże zaangażowanie w pracę kierowanego przez siebie Oddziału. Pogodne usposobienie oraz życzliwy charakter dr Kiryluka zjednały jego osobie ogromną sympatię współpracowników oraz leczonych w Oddziale pacjentów, którzy cenią go przy tym również jako znakomitego fachowca.

Z kolei dr Wojciech Tołwiński zdaniem władz powiatowych od początku swojej pracy w hajnowskim szpitalu dał się poznać jako charyzmatyczny lekarz o wrodzonych cechach przywódczych i wybitnych talentach organizatorskich.

– Dr Tołwiński konsekwentnie stara się budować prestiż hajnowskiej Chirurgii, dążąc w szczególności do systematycznego podnoszenia jakości i rozszerzania asortymentu świadczonych tutaj usług medycznych oraz przestrzegania właściwych standardów pracy przez podległych sobie lekarzy. Będąc pracownikiem niezwykle sumiennym i zdyscyplinowanym szybko zyskał zaufanie personelu Oddziału. Należy przy tym podkreślić, iż efekty pracy kierowanego przez dr Tołwińskiego Oddziału przyniosły rzadko spotykany w przypadku placówek szczebla powiatowego rozgłos. W hajnowskim szpitalu wykonywane są m.in. zabiegi tarczycy oraz nowatorskie operacje przeprowadzane metoda laparoskopową ? czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Uroczystość wręczenia tytułów ,,Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego? odbyła się 23 lutego w Domu Gościnnym w Dubiczach Cerkiewnych.

Naszym laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.