• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Administracja


Pełnomocnik Dyrektora ds Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Irena Trofimiuk

tel. 85  682 9017

e-mail: itrofimiuk@spzoz.hajnowka.pl

 

Główna Księgowa

Walentyna Biryłko

tel. 85 682 9230

e-mail: wbirylko@spzoz.hajnowka.pl 

 

Specjalista ds BHP

Halina Weremiuk

e-mail: hweremiuk@spzoz.hajnowka.pl

 

Dział Techniczno – Administracyjny

kierownik  Tomasz Szejbut

tel. 85 682 9200

e-mail: tszejbut@spzoz.hajnowka.pl

 

Sekcja Służb Pracowniczych i Płac

kierownik  Władysław Borowski

tel. 85 682 9231

e-mail: spzoz@hajnowka.pl

 

Sekcja Planowania, Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej

kierownik Ela Piech

tel. 85 682 9183

e-mail: epiech@spzoz.hajnowka.pl

 

Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

kierownik Anna Gierasimiuk

tel. 85 682 9242

e-mail: zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl

 

Sekcja Elektrotechniki i Aparatury Medycznej

kierownik Adam Sawko

tel. 85 682 9120

e-mail: asawko@spzoz.hajnowka.pl

 

Sekcja Informatyki

tel. 85 682 9235

e-mail: informatyk@spzozhajnowka.pl

 

Dział Żywności i Żywienia

kierownik Nina Stangryciuk

tel. 85 682 9113

e-mail: dzial.zywienia@spzoz.hajnowka.pl