• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej


Koordynator:
dr n. med. Jan Kiryluk – specjalista ortopedii i traumatologii

Zespól lekarski:
dr n. med. Mariusz Tomaszuk – specjalista ortopedii i traumatologii
lek.  Roman Olszewski – specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Jarosław Kiełbaszewski – specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Jerzy Ruta – specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Wiktor Boroń – specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Andrzej Andrejuk – specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Dariusz Gałązka – specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Grzegorz Torba – specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka oddziałowa:
Alicja Sadokierska – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej liczy 28 łóżek w większości rozmieszczonych w klimatyzowanych 2-osobowych salach z odrębnym węzłem sanitarnym, bezpłatnym TV oraz dostępem do Wi-Fi. W Oddziale wykonywanych jest około 1500 planowych i urazowych zabiegów operacyjnych rocznie. Wszyscy chorzy po przebytym leczeniu operacyjnym pozostają pod opieką wykwalifikowanego zespołu pielęgniarek i rehabilitantów. Od 2014 roku Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych z zakresu Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Zabiegi operacyjne z zakresu ortopedii:
– endoprotezoplastyka stawu biodrowego (zabieg wykonywany jest z małoinwazyjnego dostępu przedniego MIS DAA)
– endoprotezoplastyka stawu kolanowego
– endoprotezoplastyka stawu ramiennego
– endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego i kolanowego
– artroskopia rekonstrukcyjna stawu kolanowego, ramiennego, biodrowego i skokowego
– osteotomia korekcyjna kolana szpotawego/koślawego
– korekcja nabytych wad stóp: paluch koślawy, paluch sztywny, palce młoteczkowate, stopa płasko-koślawa, stopa reumatoidalna (zabiegi wykonywane są małoinwazyjną techniką przezskórną lub klasycznie)
– neuropatie kończyny górnej: zespół cieśni nadgarstka, rowka nerwu łokciowego, kanału Guyona
– chirurgia ręki: palec zatrzaskujący, choroba Dupuytrena, artrodezy w obrębie nadgarstka i ręki
– chirurgia kręgosłupa (współpraca z dr Pawłem Nosarzewskim)
– iniekcje z osocza bogatopłytkowego (PRP) w entezopatiach i chorobie zwyrodnieniowej stawów

Zabiegi operacyjne z zakresu Traumatologii:
– zespolenie złamań kości długich gwoździem śródszpikowym blokowanym
– zespolenie złamań nowoczesnymi płytami kątowo-stabilnymi (LCP)
– leczenie urazów tkanek miękkich (ścięgien, nerwów) kończyny górnej i dolnej
– usuwanie zespoleń po przebytym leczeniu operacyjnym
– amputacje

Kontakt:
Koordynator oddziału: 85 682 92 84
Gabinet lekarski: 85 682 92 82
Pielęgniarka oddziałowa: 85 682 92 81
Punkt pielęgniarski: 85 682 92 83
e-mail: ortopedia@spzoz.hajnowka.pl