• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

oddz.wewn

 

Odział Chorób Wewnętrznych


 

Koordynator oddziału:
dr n. med. Marek Kocięcki ? specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii i nefrologii 

Zespół lekarski:

lek. Mirosława Czykwin ? specjalista chorób wewnętrznych
lek. Elżbieta Janucik ? specjalista chorób wewnętrznych
lek. Andrzej Ziniewicz ? specjalista chorób wewnętrznych
lek. Joanna Babulewicz ? specjalista chorób wewnętrznych
lek. Jerzy Siemieniuk ? specjalista z zakresu chorób wewnętrznych
lek. Elżbieta Janowicz ? specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Dorota Kudzicz- Gonta – specjalista z zakresu chorób wewnętrznych
lek. Aleksandra Janowicz – rezydent
lek. Alicja Urszula Walesiak

Pielęgniarki oddziałowe:
mgr Mirosława Karpiuk ? specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

Kontakt:
Gabinet Lekarski: 85 682 92 76; 85 682 92 79
Punkt Pielęgniarski: 85 682 92 77; 85 682 92 80