• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

indeksOddział Pediatryczny


Koordynator Oddziału:
lek. Skąpski Wojciech ? specjalista z zakresu pediatrii i medycyny rodzinnej

Zespół lekarzy:
lek. Barbara Sacharczuk – specjalista z zakresu pediatrii
lek. Jolanta Mekrouda – pediatra, neonatolog
lek. Katarzyna Tyszko – Kolada – specjalista z zakresu pediatrii
lek. Paulina Masalska – specjalista z zakresu pediatrii
lek. Grażyna Rudzińska – specjalista z zakresu chorób zakaźnych, lekarz pediatra
lek. Klaudyna Noiszewska – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Pielęgniarka Oddziałowa:
Krystyna Szpakowicz – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Oddział Pediatryczny składa się z pododdziału dzieci młodszych i pododdziału dzieci starszych. Liczy 20 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnego nadzoru. W Oddziale hospitalizowane są dzieci w wieku 0-18 lat. Główne przyczyny hospitalizacji to choroby układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu krążenia, układu moczowego, układu krwiotwórczego, schorzeń endokrynologicznych i przemiany materii. Ponadto leczone są dzieci wymagające wstępnej diagnostyki i leczenia zachowawczego przed przekazaniem do wysokospecjalistycznych ośrodków klinicznych.

Dzieciom przebywającym w Oddziale staramy się zapewnić jak najlepsze warunki socjalno – bytowe oraz komfort leczenia, w tym możliwość przebywania  rodziców i opiekunów. Posiadamy jednoosobowe, komfortowo wyposażone sale matka – dziecko, a także hotel dla matek.

Nasz personel stale się doskonali, aby pacjenci mieli jak najbardziej fachową opiekę.

Kontakt:
Koordynator Oddziału: 85 682 92 66
Gabinet Lekarski: 85 682 92 67
Pielęgniarka Oddziałowa: 85 682 92 68
Dyżurka pielęniarska: 85 682 92 70
e-mail: pediatria@spzoz.hajnowka.pl