• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Odwołaj wizytę, jeśli nie możesz z niej skorzystać!

Ponad 500 pacjentów miesięcznie nie zgłasza się na umówioną wizytę do lekarzy specjalistów w województwie podlaskim, co oznacza, że więcej niż 6 tys. wizyt rocznie przepada.

Tylko od początku 2016 roku do  nie odbyło się ponad 1600 wizyt lekarskich, ponieważ pacjent nie odwołał wizyty lub nie doniósł skierowania. Najwięcej wizyt przepadło w poradniach kardiologicznych ? 730, endokrynologicznych ? ok. 430 oraz ortopedycznych prawie 300. Podobnie sytuacja prezentuje się w innych zakresach specjalistycznych.

W 2015 roku, tylko w wymienionych wyżej zakresach z wizyty nie skorzystało prawie 5 tys. osób, około 400 pacjentów zrezygnowało także z zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego.

Rezerwując wizytę do specjalisty ze znacznym wyprzedzeniem, nie potrafimy przewidzieć wypadków losowych, które zdecydują o tym, że ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny. Nie zapomnijmy wtedy powiadomić o tym przychodnię. W ten sposób inny pacjent otrzyma pomoc wtedy, kiedy jej potrzebuje.

Możemy to zrobić osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Źródło: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku