• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

 

POMOC MEDYCZNA DLA OBYWATELI UKRAINY/ Медична допомога громадянам України 

Informujemy iż:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce udziela adekwatnej pomocy medycznej obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji. Podstawą udzielenia świadczenia są dane z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo zaświadczenie wydane przez Straż Graniczną RP, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022r.

Koszty świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

 Медична допомога громадянам України

Громадянинові України, що прибув до Польщі у зв’язку з військовою агресією Росії на території Україні, та який звернувся до сімейного лікаря, спеціалізованої клініки чи до лікарні за допомогою у вирішенні проблем зі здоров’ям, має бути надана відповідна медична допомога.

ВАЖЛИВО!

Це стосується громадянина України, який має у проїзному документі посвідчення, видане Прикордонною Службою Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної Служби Республіки Польща, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща, після перетину кордону пізніше 24 лютого 2022 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.

Положення стосуватимуться медичних закладів, які уклали договори з Національним Фондом Здоров’я. Зміни в законодавстві почнуть діяти заднім числом від 24 лютого 2022 року.

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) w języku ukraińskim

https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk
bezpłatny numer telefonu 800 137 200

Z konsultacji można też skorzystać poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej pod adresem:

https://dom.mz.gov.pl/nocna-swiateczna-opieka/ua
Formularz jest dostępny w wersji ukraińskiej. W ramach TPK można uzyskać poradę medyczną, e–receptę, e–skierowanie,e–zwolnienie, zlecenie na test w kierunku SARS-COV-2.

TPK jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia, w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

 Телеплатформа першого контакту

Починаючи з сьогоднішнього дня, у нічний час, на вихідних і в свята, тобто тоді, коли не працюють заклади первинної медичної допомоги, ви отримаєте професійну медичну допомогу по телефону. Для цього зателефонуйте на Телеплатформу за номером 800 137 200 або заповніть формуляр.  У рамках Телеплатформи першого контакту ви отримаєте:

 • медичну консультацію
 • електронний рецепт
 • електронне направлення до лікаря
 • електронний лікарняний
 • направлення на тест на SARS-COV-2

Телеплатформа першого контакту доступна:з понеділка до п’ятниці

з 18:00 до 8:00 наступного дня
по суботах і неділях та в інші дні, які за законодавством є вихідними, 

з 8:00 до 8:00 наступного дня

Формуляр доступний в години роботи Телеплатформи першого контакту

 Szczepienia przeciw Covid-19 dla cudzoziemców narodowości ukraińskiej 

 • Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.
 • Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.
 • Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec.
 • Ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym  dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania.
 • Rekomendowaną szczepionką jest szczepionka Vaccine Janssen J&J (szczepionka jednodawkowa) dla osób powyżej 18 roku życia. W rekomendowanych schematach szczepienia, możliwe jest także zastosowanie innych, preparatów dostępnych w ramach Narodowego  Programu Szczepień przeciw Covid-19.
 • W odniesieniu do osób poniżej 18 roku życia, kwalifikowanych do szczepienia
  (dzieci i młodzież), należy stosować szczepionki mRNA.  W przypadku kontynuacji rozpoczętego schematu szczepienia, informujemy, że  należy je przeprowadzić na zasadach komunikowanych przez MZ punktom szczepień i obowiązujących obecnie w realizowanym NPS

 

 Вакцинація проти Covid-19 іноземців – громадян України

 • Міністр охорони здоров’я надає можливість вакцинації іноземцям – громадянам України, в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19.
 • Умовою набуття права на вакцинацію є наявність документа, що посвідчує особу. Таким документом являється: паспорт громадянина Україна, закордонний паспорт та тимчасове посвідчення особи іноземця – TZTC.
 • Лікар має право і повинен видати направлення на вакцинацію через додаток gabinet.gov.pl. виписуючи направлення, в графі «дані пацієнта» потрібно вибрати «інший код» (замість «Номер PESEL») і ввести номер документа, яким користується іноземець, який має право на вакцинацію.
 • Важливо, щоб на кожному етапі процесу вакцинації іноземець користувався одним і тим же документом, що посвідчує особу, яким він користувався під час видачі електронного направлення.
 • Рекомендована вакцина – це вакцина Vaccine Janssen J & J (одноразова вакцина) для людей старше 18 років. У рекомендованих схемах вакцинації можна використовувати й інші препарати, доступні в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19.
 • Щодо осіб віком до 18 років, які мають право на вакцинацію (діти та підлітки), слід використовувати мРНК-вакцини. У разі продовження розпочатої схеми вакцинації, повідомляємо, що вона повинна проводитися за правилами, про які МОЗ повідомляє пункти вакцинації, і які діють в даний час в рамках Національної програми вакцинації.

 

 Анкета на українській мові доступна як для дорослих, так і для дітей.