• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

tomograf

 

 

Pracownia Tomografii Komputerowej


 

 

Pracownia Tomografii Komputerowej działająca na terenie Szpitala w Hajnówce zorganizowana została przez firmę TMS Diagnostyka Sp. z o.o. na podstawie dwustronnej umowy zawartej ze Szpitalem.

Kierownikiem Medycznym Pracowni  jest dr Agnieszka Orzechowska-Bobkiewicz.

Dane rejestracyjne i adresowe:
Pracownia Tomografii Komputerowej nr 2
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17-200 Hajnówka
Tel: 85 684 20 11
Fax: 85 684 20 15
e-mail: hajnowka@tmsdiagnostyka.pl

Rejestracja na badania:
– telefoniczna pod nr 85 684 20 11
– osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00

Badania wykonywane są na podstawie skierowania:
– dla pacjentów szpitala
– dla pacjentów w ramach umowy z NFZ (bezpłatne)
– dla pacjentów prywatnych

Więcej informacji dla pacjentów oraz informacji o pracowniach TK i MR prowadzonych przez TMS Diagnostyka Sp. z o.o.: na stronie www.tmsdiagnostyka.pl