• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Prawa i obowiązki personelu medycznego w związku z wejściem w życie RODO

Dyrekcja SP ZOZ oraz Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta zapraszają wszystkich zainteresowanych pracowników Zakładu na wykład Andrzeja Kurianowicza, radcy prawnego Kancelarii Prawa Medycznego i Gospodarczego

 18 września 2018 r. godz. 12.00,

w sali konferencyjnej szpitala

 Temat wykładu:

Prawa i obowiązki personelu medycznego w związku z wejściem w życie RODO.

 

Tematy poruszane podczas wykładu:

 • co to jest RODO, co zmienia RODO w codziennej praktyce poszczególnych członków personelu medycznego,
 • obowiązek informacyjny wobec pacjenta/jego rodziny a RODO,
 • zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w związku z wejściem w życie RODO,
 • obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej personelu medycznego o RODO,
 • odpowiedzialność personelu medycznego w związku z przestrzeganiem praw pacjenta a RODO.

Czas trwania : 1-1,5 godz.                                             

Andrzej Kurianowicz ? radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego specjalizującej się m.in. w prawie medycznym, farmaceutycznym i ochrony zdrowia; reprezentuje świadczeniodawców oraz lekarzy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez NFZ oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi i dyscyplinarnymi; członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku; dodatkowo zdany egzamin sędziowski; wykładowca Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, położne) oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Koszty szkolenia pokrywa : PWS Konstanta S.A.