• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania.


W partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku realizujemy projekt ??Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego.?, w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 ? 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 5 038 245,30 zł, z czego wartość dofinansowania 4 628 255,30 zł. Okres realizacji projektu: listopad 2017 – październik 2021.

Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka, czyli 44 046 osób pracujących w sektorze rolnictwo, łowiectwo i rybactwo z terenu województwa podlaskiego w latach 2017 – 2021.

Wynikiem realizacji Programu będzie poprawa zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego poprzez ocenę zagrożenia chorobami odkleszczowymi, wzrost poziomu wiedzy mieszkańców na temat zagrożenia tymi chorobami, naukę zasad profilaktyki oraz eliminowania czynników sprzyjających zakażeniu.

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu hajnowskiego, w wieku 18 -64 lata, pracujących w sektorze ?rolnictwo, łowiectwo, rybactwo?, czyli działalności związane z:

– eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
– uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
– chowem i hodowlą zwierząt,
– pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
– pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.

Tak więc są to: rolnicy, osoby pomagające i zatrudnione w gospodarstwie rolnym, wędkarze oraz myśliwi. Z projektu wyłączeni są leśnicy.

W pierwszej kolejności planowana jest edukacja grupy docelowej, dlatego też realizowany jest cykl szkoleń, w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

Następny etap to szczepienia szczepieniem przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Koszt takiego szczepienia w ramach projektu wynosi 30 zł., za 3 dawki szczepień. Cena rynkowa jednej szczepionki wynosi od 90 do 100 zł.

Szkolenia organizowane w ramach programu:

24 września 2018r., godz. 13.00 – wykład dr n. med. Justyny Dunaj, z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku. 

30 sierpnia 2018r., godz. 16.00 – wykład dr n. med. Justyny Dunaj, z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku.

29 sierpnia 2018r., godz. 13.00 – wykład prof. dr hab. n. med. Sławomira Pancewicza, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku.

4 lipca 2018r., godz. 9.00 – wykład prof. dr hab. n. med. Sławomira Pancewicza, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku.

 

Do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w programie


Więcej informacji:

Rozmowa z dr n. med. Anną Nowicką ? Ciełuszecką, koordynatorem Oddziału Obserwacyjno ?Zakaźnego

Zaproszenie do udziału w projekcie „Profilaktyka chorób odkleszczowych”