• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

eupl

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś ?Ukraina 2007-2013 finansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)

 

Tytuł Projektu :
ROZWÓJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB PRZENOSZONYCH PRZEZ KLESZCZE W REJONACH ENDEMICZNEGO ICH WYSTĘPOWANIA NA POGRANICZU POLSKO-BIAŁORUSKIM.

Nr referencyjny Projektu: PBU/0546/11
Partner Wiodący (Beneficjent) -Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce z siedzibą w Hajnówce 17-200 przy ul. Lipowej 190, Polska
Partner – Obwodowy Kliniczny Szpital Chorób Zakaźnych w Grodnie z siedzibą przy al. Leninskiego Komsomołu 57, miasto Grodno, Republika Białoruś 230030

Okres realizacji Projektu: 18 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.
Przewidywana data podpisania umowy: II kwartał 2013r.

Koszty kwalifikowalne: 679 282,98 EURO
Kwota dofinansowania: 611 354,68 EUR
Finansowy wkład własny Beneficjenta i Partnera 67.928,30 EUR, w tym:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
? 37 144,98 EUR – 5,47%
Obwodowy Kliniczny Szpital Chorób Zakaźnych w Grodnie ? 30 783,32 EUR – 4,53%

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu hajnowskiego oraz obwodu grodzieńskiego poprzez poprawę profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze na pograniczu polsko ? białoruskim.

Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu są mieszkańcy powiatu hajnowskiego i obwodu grodzieńskiego oraz turyści odwiedzający obszar objęty projektem, którzy w razie potrzeby będą mogli skorzystać z szybkiej i fachowej pomocy lekarzy.
Kolejną grupą docelową projektu są lekarze ogólni powiatu hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego oraz obwodu grodzieńskiego, którzy jako pierwsi mają kontakt z pacjentem. A także diagności laboratoryjni z SP ZOZ w Hajnówce oraz OKSZ w Grodnie.
Korzyści z projektu odniosą również lekarze specjalizujący się w zakresie chorób zakaźnych z szpitali w Hajnówce i Grodnie.

Działania przewidziane w projekcie:
1.Organizacja konferencji szkoleniowej otwierającej Projekt po stronie polskiej,
2. Doposażenie laboratorium diagnostycznego w specjalistyczny sprzęt do wykrywania chorób przenoszonych przez kleszcze w Obwodowym Klinicznym Szpitalu Chorób Zakaźnych w Grodnie,
3. Remont Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SPZOZ w Hajnówce,
4. Doposażenie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SPZOZ w Hajnówce,
5. Dostosowanie sali intensywnego nadzoru na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SPZOZ w Hajnówce do wymagań prawnych,
6. Doposażenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego SPZOZ w Hajnówce,
7. Kampania informacyjna dla społeczeństwa nt. chorób przenoszonych przez kleszcze – foldery informacyjno-promocyjne dla społeczeństwa powiatu hajnowskiego oraz obwodu grodzieńskiego,
8. Utworzenie wspólnej platformy informacyjnej,
9. Organizacja szkoleń dla pracowników SPZOZ w Hajnówce w Szpitalu w Grodnie,
( 3 wyjazdy szkoleniowe do Szpitala w Grodnie, z których każdy ma trwać 5 dni. Wyjazdy szkoleniowe będą miału na celu pogłębianie i poszerzanie wiedzy pracowników na temat diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze)
10. Organizacja szkoleń dla pracowników Szpitala w Grodnie w SPZOZ w Hajnówce,
( 3 wyjazdy szkoleniowe do SPZOZ, z których każdy ma trwać 5 dni. Wyjazdy szkoleniowe będą miału na celu pogłębianie i poszerzanie wiedzy pracowników na temat diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze.)
11. Organizacja konferencji zamykającej projekt po stronie białoruskiej.
12. Opracowanie raportu końcowego z realizacji Projektu.
13. Wykonanie audytów.