• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

 

 

?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie przebudowy i doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego została zawarta 30 listopada 2017r.

PRIORYTET: IX ? Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

DZIAŁANIE: 9.1 ? Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6.336.443,82 zł.

KOSZTY KWALIFIKJOWALNE: 6.336.320,82 zł.

DOFINANSOWANIE: 5.385.872,69 zł.

ŚRODKI WŁASNE SPZOZ: 950.571,13 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków opieki zdrowotnej w SOR w SPZOZ w Hajnówce, poprzez realizację działań:
? przebudowę pomieszczeń na SOR,
? zakup sprzętu medycznego na SOR,
? reorganizację obszarów na SOR.

 Powyższe działania wpłyną na osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
? poprawę warunków technicznych dla pacjentów hospitalizowanych,
? skrócenie czasu udzielania pomocy medycznej niezbędnej dla ratowania zdrowia lub życia,
? oddzielenie pracy Izby Przyjęć od SOR i racjonalizacja wykorzystania bazy szpitalnej w leczeniu nagłych zagrożeń życia i zdrowia.

W ramach projektu przewidziano podjęcie następujących działań:
? przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
?przeprowadzenie prac budowlanych (robót budowlanych, robót sanitarnych, robót elektrycznych, robót związanych z instalacją teletechniczną,
? przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego,
? zakup aparatury i sprzętu medycznego,
? zakup wyposażenia socjalno-bytowego,
? zakup wyposażenia biurowo ? administracyjnego,
? promocji projektu.

Zakończenie realizacji przebudowy i doposażenia planowane jest do 15 listopada 2018r.