• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

 

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny


 

Kompleksowość opieki nad zdrowiem psychicznym zapewniają:

Punkty Zgłoszeniowo – Koordynacyjne w Hajnówce i Siemiatyczach działające od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

PZK udzielają informacji o zakresie działania Centrum i możliwość uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzają wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających, uzgadniają wstępny plan postępowania.

Pracownicy PZK uzgodnią termin przyjęcia i wskażą miejsce uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego. W przypadkach koniecznych i wymagających takiego wsparcia, wskażą miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej.

Kontakt:

Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9,

tel. 85 682 90 04

pzk_hajnowka@spzoz.hajnowka.pl

Siemiatycze, ul. Szpitalna 8,

tel. 85 656 14 74