• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Remont schodów wejściowych do bloku A do Izby Przyjęć przy SP ZOZ w Hajnówce

 1. Ofertę należy złożyć/ przesłać (wybrać dowolny sposób złożenia oferty spośród wymienionych poniżej):

a) w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka do dnia 02.09.2021 r. do godziny 1000. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą i podpisaną należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: ?Remont schodów wejściowych do bloku A do Izby Przyjęć przy SP ZOZ w Hajnówce?;

b) na adres zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl do dnia 02.09.2021 r. do godziny 1000 ? podpisany skan dokumentów;

c) za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/279467/remont-schodow-wejsciowych-do-bloku-a-na-izbe-przyjec-przy-sp-zoz-w-hajnowce do dnia 02.09.2021 r. do godziny 1000- (sposób złożenia opisany w zaproszeniu do składania ofert).

2.Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

zał. nr 3 i 4