• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Stypendium w zamian za pracę w SP ZOZ w Hajnówce

Nawet 800 zł miesięcznie może otrzymać student kierunku pielęgniarskiego lub położniczego jeśli zadeklaruje, że po ukończeniu studiów podejmie pracę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Uchwałę w tej sprawie podczas ostatniej sesji podjęli radni powiatu hajnowskiego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce to największa powiatowa placówka medyczna w regionie. Jednak, podobnie jak większość szpitali w Polsce, zmaga się z brakiem personelu medycznego. Dlatego też na wniosek dyrektora szpitala, Pana Grzegorza Tomaszuka, władze samorządowe podjęły decyzję o przyznaniu stypendium w maksymalnej wysokości 800 zł miesięcznie. Kwota ta będzie wypłacana pod warunkiem, że dana osoba zobowiąże się do pracy w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Hajnowski jest organem założycielskim, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium zamieszczone zostanie na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej starostwa oraz na stronie internetowej powiatu SP ZOZ w Hajnówce. Wniosek w sprawie przyznania stypendium składać będzie można w Starostwie Powiatowym w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1, w terminie do 31 października każdego roku.