• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego- zadbaj o swój dobrostan psychiczny. Zgłoś się na bezpłatną konsultację

10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ustanowiony w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Jego głównym celem jest edukacja społeczna w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

 Problemy natury psychicznej dotykają coraz większej liczby ludzi. Według Światowej Organizacji Zdrowia skala problemu jest duża, zaburzenia psychiczne dotyczą aż 20% całej ludności na świecie. Wzrost ryzyka zachorowań jest nierozerwalnie związany ze zmianami cywilizacyjnymi, przewlekłym stresem, szybkim tempem życia, długotrwałym brakiem wypoczynku. Niewłaściwy styl życia skutkuje pojawieniem się szeregu zaburzeń psychicznych wśród, których najpowszechniejszą jest depresja.

Szacuje się, że cierpi na nią aż 100 milionów osób na świecie i co dziesiąty Polak. Zaburzenia i choroby psychiczne wpływają negatywnie na komfort życia człowieka, stanowią często jego bezpośrednie zagrożenie. W życiu każdego pojawiają się momenty gorszego samopoczucia, z powodu nadmiaru obowiązków, problemów rodzinnych lub zawodowych, które chwilowo mogą zachwiać równowagą psychiczną.

Dlatego troska o zdrowie emocjonalne powinna zająć w nim szczególne miejsce. W takich sytuacjach ważne jest by zadbać o swój dobrostan psychiczny spędzając czas na różnych aktywnościach zarówno fizycznych, jak i rozwojowych, ale także dbając o bliskie relacje.

Istotne jest jednak, aby nie lekceważyć takich objawów jak: obniżony nastrój, lęk, ciągłe uczucie smutku i przygnębienia, zmniejszenie zainteresowania czynnościami dotychczas sprawiającymi radość, zmęczenie (zarówno psychiczne jak i fizyczne). Szczególnie, gdy powyższe objawy utrzymują się przez dłuższy czas, ponieważ mogą prowadzić do rozwinięcia się chorób psychicznych).

W takich sytuacjach ważne jest by skorzystać z pomocy specjalistycznej, którą można uzyskać bezpłatnie i bez skierowania w Centrum Zdrowia Psychicznego w Hajnówce, Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach.

Nie czekaj, zadzwoń, umów się na wizytę!

 • Hajnówka – Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny (poniedziałek- piątek), tel. 85 682 90 04
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Hajnówce tel. 85 682 90 03
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim tel. 573 070 035
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Siemiatyczach tel. 85 656 14 74
 • Lekarz pierwszego kontaktu

Pamiętajmy, że zdrowie psychiczne to nie tylko brak choroby, ale też dobrostan psychiczny, fizyczny oraz społeczny, jak i możliwość samorozwoju i samorealizacji. (za definicją WH)