• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Święto Pielęgniarek w naszym Szpitalu

Na co dzień wykonują ciężką pracę, zmagają się bólem i cierpieniem pacjentów oraz ich rodzin. Wszystko po to, by zapewnić im wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Za to w piątek 19 maja, nasze pielęgniarki z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, obchodziły swoje święto. Pielęgniarki stanowią najliczniejszą w opiece zdrowotnej grupę zawodową. W hajnowskim szpitalu pracuje blisko 300 pielęgniarek i położnych.

W piątek pielęgniarki spotkały się z członkiniami Zarządu Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (dr Matylda Sierakowska, dr Beata Olejnik, dr Cecylia Dolińska), przedstawicielami samorządów (wicestarosta Jadwiga Dąbrowska, burmistrz Jerzy Sirak, wiceburmistrz Andrzej Skiepko) oraz dyrektorem Zakładu, Grzegorzem Tomaszukiem, aby wspólnie celebrować swoje święto. Majówka pielęgniarska stała się w naszym szpitalu coroczną tradycją. Jej organizatorem jest hajnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, a tegoroczną imprezę poprowadziła przewodnicząca koła PTP w Hajnówce, Mirosława Karpiuk. Podczas spotkania pani Katarzyna Ewa Tokarzewicz, finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2016 wygłosiła referat ?Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent?. Goście wysłuchali także referatu pani Aliny Nazaruk, laureatki II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2016, na temat chorób przenoszonych przez kleszcze. Majowa impreza była także osobistym świętem części pielęgniarek, które w tym roku obchodziły swój jubileusz pracy w zawodzie. Z tej okazji dyrektor SP ZOZ, Grzegorz Tomaszuk oraz przybyli goście wręczyli jubilatkom, kwiaty i upominki.

? Bez zaangażowania pielęgniarek i położnych, nie udałoby się realizować wielu naszych zamierzeń, odnosić sukcesów. Wykonują Panie ciężką pracę, stale podnosząc swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowych. Ponadto prawie każdego roku nasze pielęgniarki są laureatkami II etapu konkursu Pielęgniarka Roku, czego gratuluję i serdecznie dziękuję ? stwierdził Grzegorz Tomaszuk, dyrektor SP ZOZ w Hajnówce.