• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Szpital w Hajnówce nagrodzony certyfikatem
„Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Certyfikat jest przyznawany przez Radę Ekspertów za przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa.  Uroczysta gala wręczania certyfikatów odbyła się 12 października 2022 r. w Warszawie, podczas VI Kongresu Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny oraz XVI HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT, organizowanego przez wydawnictwo Termedia.

Organizatorem programu jest powołana w 2021 r. Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, której celem jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu. Program swoim patronatem objęli, m.in.: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali.


Nagrodzone placówki. Foto: Koalicja Bezpieczny na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali

Do pierwszej edycji programu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” zgłosiły się 63 placówki medyczne z całej Polski. Rada Ekspertów nagrodziła 52 podmioty. Certyfikat potwierdza przestrzeganie przez placówkę medyczną standardów bezpieczeństwa oraz działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko personelu medycznego.

Nagrodzone placówki w woj. podlaskim

Wśród laureatów obok SPZOZ w Hajnówce znalazły się: Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku, SPZOZ w Siemiatyczach, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku oraz SPZOZ MSWIA w Białymstoku.

Pełna lista placówek, które otrzymały certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”:

https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/wyniki-i-edycji/