• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

indeks

Akcja Szpital z Sercem


 

W lipcu 2003 roku Telekomunikacja Polska, ?Gazeta Wyborcza? oraz miesięcznik ?Dziecko? zainicjowały ?Akcję Szpital z Sercem? zakładającą pomoc dzieciom będącym w trakcie bardzo dla siebie trudnego okresu pobytu w Szpitalu. Celem ?Akcji? jest wspieranie dziecięcych oddziałów szpitalnych, które dążą do zapewnienia chorym dzieciom jak największego komfortu leczenia, także poprzez możliwość przebywania rodziców przy małym pacjencie oraz promowanie idei towarzyszenia dziecku przez rodziców w trakcie hospitalizacji. Udział w ?Akcji? mogły wziąć oddziały pediatryczne, które zaakceptowały i zadeklarowały wolę przestrzegania stosownego ?Dekalogu Szpitala z Sercem? opracowanego przez organizatorów ?Akcji?. Szpitale, które przystąpiły do ?Akcji? uzyskały możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie darowizny mającej na celu poprawę infrastruktury ułatwiającej dzieciom stały kontakt z rodzicami w trakcie hospitalizacji (sam fakt przystąpienia do ?Akcji? nie był równoznaczny z pozyskaniem funduszy).
Decyzją organizatorów ?Akcji Szpital z Sercem? hajnowski Szpital jako jeden ze 100 w całym kraju otrzymał wnioskowaną darowiznę. Została ona przeznaczona na rozszerzenie przeprowadzanego w Oddziale Pediatrycznym  remontu (odnowienie łazienki połączone z dostosowaniem jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana kilku dodatkowych okien, zakup drobnego wyposażenia: zabawki, telefon bezprzewodowy, foteliki, stolik, szafa ubraniowa).
Ordynator Oddziału lek. med. Paulina Masalska znalazła się w grupie 23 lekarzy wyróżnionych na podstawie ankiet składanych przez rodziców o opiekunów za serce i troskę okazywaną leczonym dzieciom.

Udział w Akcji zobligował nas do przestrzegania ?Dekalogu Szpitala z Sercem?. Oto on:
1. Dzieci w miarę możliwości leczone są w domu ? Szpital to ostateczność.
2. Nasz Szpital jest przyjazny dzieciom i opiekunom.
3. Na Oddziale opiekun (jedno z rodziców, babcia, ciocia) może być przy dziecku przez całą dobę.
4. Wszyscy pacjenci dostają przy wpisie na Oddział  pisemny regulamin, pełną informację o zasadach pobytu dziecka i jego opiekuna w Szpitalu.
5. Opiekunowie i dzieci w przystępny i zrozumiały sposób są informowani o stanie dziecka i przebiegu leczenia.
6. Dziecko jest traktowane z poszanowaniem jego godności i intymności.
7. Szpital oferuje opiekunowi godne warunki do towarzyszenia dziecku na Oddziale. Ewentualne opłaty służą pokryciu kosztów pobytu (np. koszt prania pościeli, używania czajnika elektrycznego).
8. Opiekunowie mogą być obecni przy zabiegach, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych i psychologicznych.
9. Staramy się oszczędzić dziecku stresu np. nie budząc wczesnym rankiem na pomiar temperatury.
10. W miarę możliwości minimalizujemy ból przy zabiegach i operacjach.