• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE

 1. UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Z 16.11.2021 NA 19.11.2021 R.
 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z Rozdziałem 19, należy złożyć w terminie do dnia 19.11.2021 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/, https://platforma.eb2b.com.pl  lub https://tt.eb2b.com.pl
 3. Link do postępowania z załącznikami:   https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/293773/ubezpieczenie-mienia-odpowiedzialnosci-cywilnej-i-ubezpieczenia-komunikacyjne-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-hajnowce
 4. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce.
 5. Termin otwarcia ofert: 19.11.2021r., o godzinie 09:10, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania, za pośrednictwem Systemu Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert.