• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Uroczyste otwarcie Oddziałów

Po blisko rok trwającej kompleksowej modernizacji pomieszczeń uroczyście otworzyliśmy: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Intensywnej oraz Blok Operacyjny. Inwestycje o wartości ok. 17 mln zł. zrealizowane zostały w ramach projektów współfinansowanych przez UE.

Modernizacja pomieszczeń SOR oraz niezbędne doposażenie sprzętowe oddziału kosztowały ponad 6,3 mln zł. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Modernizacja SOR w SP ZOZ była niezbędna, aby dostosować oddział do nowych, wyższych standardów określonych przez Ministerstwo Zdrowia. W efekcie poprawiono i ulepszono komunikację zakupiono nowoczesną aparaturę wspomagającą ratowanie życia i zdrowia pacjentów.

Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału i Intensywnej Terapii obejmowała wykonanie prac budowlanych, zakup aparatury medycznej oraz specjalistycznego wyposażenia. Zyskaliśmy dodatkową powierzchnię, dzięki czemu można bardziej efektywnie zorganizować pracę oddziału. Inwestycję zrealizowaliśmy dzięki dofinansowaniu w ramach RPOWP, a łączna wartość projektu wyniosła ok. 9,7 mln zł.

Dzięki funduszom z RPOWP zakupiliśmy również nowoczesny aparat RTG oraz serwer do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych. Wykonaliśmy także niezbędne prace adaptacyjne, wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń do użytkowania aparatu RTG. Wartość inwestycji to ponad 98 tys. zł.

We wtorek (1 października) uroczyście oddaliśmy do użytku nowo wyremontowane oddziały. Nasze wydarzenie zgromadziło wielu dostojnych gości, wśród których byli: Poseł na Sejm, Pan Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski, Pan Bohdan Paszkowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pan Marek Malinowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Bogusław Dębski, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Pan Maciej Bogdan Olesiński, konsultanci krajowi i wojewódzcy, m.in. prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny ? konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, a także samorządowcy z terenu Powiatu Hajnowskiego wraz ze Starostą Hajnowskim, Panem Andrzejem Skiepko. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele placówek służby zdrowia z województwa, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, powiatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu.

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym Miłym Gościom za udział w naszym wydarzeniu. Dziękujemy również za wszystkie gratulacje nadesłane dla nas z tej okazji na ręce Dyrektora Zakładu, Grzegorza Tomaszuka.

List gratulacyjny Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, dr n. med. Cecylii Dolińskiej
List gratulacyjny Dyrektora TMS Diagnostyka, Andrzeja Weigl
List gratulacyjny Prezesa Zarządu PDM „Maksbud”, Jana Miniuka