• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

stara_apteka_24_30

 

 

 

Apteka szpitalna


,,Wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie góry i pagórki są aptekami.?
Paracelsus
 
Recepta 001

Recepta na dobry humor 😉

Apteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.40 do 15.15

Kontakt:
Kierownik: 85  682 92 91
Ekspedycja: 85 682 92 92
Leki gotowe: 85 682 92 94
Pokój socjalny: 85 682 92 93
e-mail: aptekaspzozhajnowka@interia.pl

 

 

 ZESPÓŁ

Farmaceuci:

dr n. farm. Beata Joanna Kocięcka ? od 1996 roku pełni funkcję kierownika apteki szpitalnej
? Specjalista farmacji aptecznej I? i II?
? Specjalista farmacji szpitalnej
? Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku ? Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
? W 2011 za pracę na rzecz samorządu aptekarskiego odznaczona przez Naczelną Radę Aptekarską w Warszawie medalem im. apteka2Bronisława Koskowskiego. Jako przewodnicząca Zespołu ds. Farmacji Szpitalnej przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku, aktywnie uczestniczy w pracy Zespołu poprzez organizację spotkań szkoleniowych, przygotowanie i prowadzenie szkoleń na rzecz farmaceutów szpitalnych m.in. Podlasko-Mazurskich Warsztatów Farmaceutycznych
? Od 2013 roku Wojewódzki Konsultant do spraw farmacji szpitalnej dla obszaru województwa podlaskiego
? Od 2015r. członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku

mgr farm. Katarzyna  Sajewicz-Boreczko ? od 2007 roku pełni funkcję zastępcy kierownika apteki szpitalnej
? Specjalista farmacji szpitalnej

mgr farm. Katarzyna Kulesza – starszy asystent
? Specjalista farmacji aptecznej

Technicy farmacji:

Barbara Łyżwa ? kierownik zespołu techników farmacji
Krystyna Dmitruk
Barbara Komar
Irena Kaliszewicz
Helena Szyło

Pomoc apteczna :

Barbara Sadokierska

 

Przydatne linki:

1.Link do komunikatów bezpieczeństwa dotyczy wyrobów medycznych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

http://www.urpl.gov.pl/pl/wyroby-medyczne/komunikaty-bezpiecze%C5%84stwa

2. Link do Komunikatów bezpieczeństwa dotyczy produktów leczniczych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/komunikaty-bezpiecze%C5%84stwa-0

3. Link do Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL)

http://leki.urpl.gov.pl/

https://www.leki-informacje.pl/index-lekow-search

4. Link do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce

http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

5.Link do decyzji GIF dotyczy wycofania produktu leczniczego z obrotu (WC), wstrzymania ( WS) w obrocie lub jego dopuszczenia do obrotu (D)

Główny Inspektor Farmaceutyczny ( GIF )

https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje


 

 apteka1

Od lewej: Beata Kocięcka – kierownik, Barbara Sadokierska, Katarzyn Sajewicz-Boreczko – zastępca kierownika,
Barbara Komar, Irena Szwarc, Irena Kaliszewicz, Krystyna Dmitruk, Barbara Łyżwa

  O NAS

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne nakłada wymóg posiadania własnej Apteki lub Działu Farmacji Szpitalnej przez każdy szpital. SP ZOZ w Hajnówce od początku swojego istnienia posiada własną Aptekę, która jest jednostką szpitalną sprawującą fachowy nadzór nad całokształtem gospodarki lekowej. Apteka szpitalna jest w pełni skomputeryzowana, a system ?Apteczek Oddziałowych? umożliwia racjonalną gospodarkę lekiem i optymalne wykorzystanie zasobów.

Apteka szpitalna posiada certyfikat ISO (od 2008) i akredytację (od 2013). Zaopatruje 15 oddziałów szpitalnych, 29 poradnie specjalistyczne, 2 przychodnie rejonowe ( Nr 1 przy ul. Piłsudskiego i Nr 2 przy ul. Lipowej), 5 Gminnych Ośrodków Zdrowia, 3 Wiejskie Ośrodki Zdrowia oraz Gabinety Medycyny Szkolnej w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki dezynfekcyjne Pracownicy apteki czuwają nad prawidłowością i ciągłością dostaw oraz dystrybucją leków i wyrobów medycznych, a także zapewniają pacjentom bezpieczną farmakoterapię w szpitalu. Wszystkie leki znajdujące się w aptece są przechowywane zgodnie z wymogami nakładanymi przez producentów oraz Prawo Farmaceutyczne w odpowiednich warunkach temperatury i wilgotności, które są stale monitorowane. Pracownicy apteki kontrolują na bieżąco wstrzymania i wycofania produktów leczniczych (Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego). Apteka udziela informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, monitoruje ich działania niepożądane, sporządza leki recepturowe klasyczne oraz jałowe zgodnie z zasadami dobrej praktyki wytwarzania, przygotowuje roztwory robocze środków dezynfekcyjnych.

W aptece poza udzielaniem usług farmaceutycznych prowadzona jest ewidencja uzyskiwanych darów produktów leczniczych, próbek lekarskich. Apteka bierze czynny udział w usprawnianiu i racjonalizacji gospodarki lekiem w szpitalu poprzez aktualizację Receptariusza szpitalnego, który jest listą produktów leczniczych zatwierdzonych do stosowania przez Komitet Terapeutyczny. Stanowi ważne źródło wiedzy o lekach uporządkowanych w grupy farmakologiczne i jest aktualizowany raz do roku. W przypadku potrzeby zastosowania leku nie objętego Receptariuszem, lekarz prowadzący musi uzyskać akceptację dyrektora d.s. lecznictwa na obowiązującym ?Wniosku o sprowadzenie leku spoza lekospisu?.

TROCHĘ HISTORII

Pracownicy apteki szpitalnej w 1997 (od lewej u góry : tech. farm. Jadwiga Pietraszko, mgr farm. Aneta Bereźniak ? zastępca kierownika apteki , tech. farm. Hanna Prześniak, tech. farm. Irena Szwarc, tech. farm. Barbara Komar, Taisa Skiepko, tech. farm. Irena Kaliszewicz, tech. farm. Krystyna Dmitruk, mgr farm. Beata Kocięcka ? kierownik apteki, od lewej na dole: Mieczysława Sawczuk, Anna Ziniewicz, tech. farm. Barbara Łyżwa, tech. farm. Anna Bugwin)

11

Pracownicy apteki szpitalnej w 1976 (od lewej u góry : tech. farm. Nina Orzechowska, Nina Pieczko, tech. farm. Jadwiga Pietraszko,Wiera Danielak, Jadwiga Kasprzak ) od lewej na dole: tech. farm. Irena Kaliszewicz, mgr farm. Luba Podłaszczyk ? zastępca kierownik apteki ? późniejszy kierownik, mgr farm. Zofia Lelewska – kierownik apteki, tech. farm. Danuta Leszczyńska )

2

zbiorowe