• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

kwick04-color

Poradnie Specjalistyczne


Centralna Rejestracja Poradni Specjalistycznych:
tel. 85 682 91 76; 85 682 91 70

Dokumenty wymagane przy rejestracji:
? dowód osobisty
?skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:
? ginekologa i położnika
? dentysty
? onkologa
? psychiatry
? dla osób chorych na gruźlicę
? dla osób zakażonych wirusem HIV
? dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
? dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych ? w zakresie lecznictwa odwykowego
W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania

Rejestracja pacjentów może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pomocą osób trzecich.

Rejestracja telefoniczna odbywa się pod numerami:
? 85 682 91 70; 85 682 91 76 ? poradnie mieszczących się przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9 (za wyjątkiem Poradni Ginekologiczno ? Położniczej)
? 85 682 91 60 ? Poradnia Ginekologiczno ? Położnicza
? 85 682 90 02 ? Poradnia Dermatologiczna
? 85 682 90 04 ? Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego

? 85 682 90 37 – Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

? 85 682 90 06 ? Poradnia Reumatologiczna

Wykaz Poradni Specjalistycznych: