• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Wielki sukces aukcji „Myśliwi – dzieciom”

Dzięki organizatorom oraz uczestnikom Pikniku Myśliwskiego otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 11 tys. zł, za które wszystkim Państwu ogromnie dziękujemy.

Po raz trzeci, 3 sierpnia br. w Lipinach odbył się Piknik Myśliwski zorganizowany przez Andrzeja Łukasiewicza, łowczego OHZ Nadleśnictwa Hajnówka, Lucynę Smoktunowicz, wójt Gminy Hajnówka oraz Alicję Milewską, prezes Podlaskiego Klubu Dian. Jednym z punktów programu była aukcja charytatywna „Myśliwi – dzieciom”. Dzięki fundatorom oraz osobom uczestniczącym w licytacji  organizatorom udało się zebrać 11 009,87 zł. Cały dochód z aukcji został przekazany na rzecz Oddziału Pediatrycznego.

Przypominamy, iż w ubiegłym roku otrzymaliśmy dar w wysokości 4 620 zł. Dzięki temu wsparciu zakupiliśmy na potrzeby Oddziału Pediatrycznego: inhalatory siateczkowe ? 6 szt., otoskop, pulsoksymetr, telewizory 32? ? 2 szt. oraz uchwyty do telewizorów ? 2 szt.