• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Wyjątkowy prezent od firmy Pronar

Dzięki ludziom o wielkich sercach nasz Szpital otrzymał wyjątkowy prezent noworoczny. To najnowocześniejszy aparat rentgenowski, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem i jakością operacji, zakupiony przez Zarząd spółki Pronar z Narwi.

Stale rosnącą ilość sprzętu potrzebnego na sali operacyjnej powoduje, iż rośnie zapotrzebowanie na urządzenia kompaktowe. Takim właśnie urządzeniem jest aparat rtg zakupiony przez Pronar. Sprzęt ten jest jednym z najbardziej kompaktowych i najmniejszych aparatów RTG z ramieniem C. Posiada modułową budowę oraz różnorodną konfigurację, która zapewnia dostosowanie do wielu procedur specjalistycznych. Kompaktowy kształt służy do łatwego pozycjonowania, ramię ma kształt litery C, co zapewnia wygodny dostęp do stołu ze znajdującym się na nim pacjentem. Z kolei cyfrowa technologia generatora rentgenowskiego wraz z wysokiej rozdzielczości torem wizyjnym, zapewnia znaczną ochronę radiologiczną przed promieniowaniem rentgenowskim.

Ogromnienie dziękujemy Zarządowi spółki Pronar, za tak wspaniały dar, zwłaszcza w tym trudnym dla nas okresie. Tak wysokiej jakości sprzęt pomoże nam jeszcze skutecznej walczyć o życie i zdrowie naszych pacjentów.