• Diagnostyka

    .

    czytaj więcej
  • Oddziały Szpitalne

    Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

    czytaj więcej
  • POZ

    Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

    czytaj więcej
  • Fundusze i Programy

        Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

    czytaj więcej
  • E-zdrowie

    Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

    czytaj więcej

Wykaz udzielanych świadczeń:

Badania hematologiczne

? OB
? Morfologia 5 dif długa
? Morfologia 3 dif krótka
? Leukogram (rozmaz krwi)
? Retikulocyty
? Oporność osmotyczna

Badania koagulologiczne

? Czas protrombinowy i fibrynogen (PT-Fibrynogen)
? INR
? Czas kaolinowo kefalinowy (APTT )
? D-dimery

Badania ogólno-analityczne

? Mocz badanie ogólne z oceną mikroskopową
? Białko Bense-Jonesa
? Mikroalbuminuria
? Amfetamina w moczu
? Barbiturany w moczu
? Benzodiazepiny w moczu
? Opiaty w moczu
? Fencyklidyna w moczu
? Trójcykliczne antydepresanty w moczu
? Ekstaza w moczu
? Zestaw narkotyków w moczu
? Wymaz na owsiki
? Kał- badanie mikroskopowe na niestrawione resztki pokarmowe
? Kał-jaja pasożytów
? Kał-cysty Lamblii
? Lamblie GSA 65 metoda immunoenzymatyczna
? Kał-krew utajona
? Treść dwunastnicza
? Płyn mózgowo-rdzeniowy badanie ogólne
? Płyn z jam ciała-badanie ogólne
? Badanie nasienia

Badania biochemiczne

? Glukoza we krwi
? Glukoza w moczu zbiórka dobowa
? Próba doustnego obciążenia glukozą 50 g (1 punktowa)
? Próba doustnego obciążenia glukozą 50 g lub 75 g (2 punktowa)
? Próba doustnego obciążenia glukozą 75 g (3 punktowa)
? HbA1C
? Mocznik w surowicy
? Mocznik w moczu zbiórka dobowa
? Kreatynina w surowicy
? Kreatynina w moczu zbiórka dobowa
? Klirens kreatyniny
? Kwas moczowy w surowicy
? Kwas moczowy w moczu zbiórka dobowa
? CK-kinaza kreatynowa
? CK MB-kinaza kreatynowa izoenzym MB
? Troponina I
? ALAT-aminotransferaza alaninowa
? ASPAT-aminotransferaza asparaginowa
? ALP-fosfataza zasadowa
? Amylaza w surowicy
? Amylaza w moczu
? LDH-dehydrogenaza mleczanowa
? GGT-gammaglutamylotransferaza
? Bilirubina całkowita
? Bilirubina bezpośrednia
? Cholesterol całkowity
? Cholesterol HDL
? Trójglicerydy
? Białko całkowite
? Albumina
? Proteinogram
? Żelazo
? TIBC- całkowita zdolność wiązania żelaza
? UIBC- utajona zdolność wiązania żelaza
? Wapń w surowicy
? Wapń w moczu zbiórka dobowa
? Magnez w surowicy
? Magnez w moczu zbiórka dobowa
? Sód i potas w surowicy
? Chlorki w surowicy
? Sód i potas w moczu
? Fosfor w surowicy
? Fosfor w moczu zbiórka dobowa
? Równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria)
? ASO
? Latex R czynnik reumatoidalny
? CRP
? Odczyn Waalera-Rosego
? Badania immunologiczne
? TSH-hormon tyreotropowy
? FT4-tyroksyna wolna
? FT3-trójjodotyronina wolna
? Przeciwciała anty-TPO
? PTH-parathormon
? HBs antygen
? Przeciwciała anty-HBS
? Przeciwciała anty- HCV
? HIV Ag/Ab
? Toxoplazmoza IgM
? Toxoplazmoza IgG
? Borelioza IgM
? Borelioza IgG
? Western blot Borelia IgM
? Western blot Borelia IgG
? Ferrytyna w surowicy
? Witamina B12
? IgE-immunoglobulina E
? PSA-antygen prostaty
? CEA
? Ca- 125
? AFP
? Ca 15-3
? Testosteron
? Prolaktyna
? Beta ? HCG
? PCT ? prokalcytonina
? NT-pro-BNP peptyd natiuretyczny
? Helikobakter pylori -test jakościowy w surowicy lub kale
? Mononukleoza
? Różyczka IgM
? Różyczka IgG

Badania bakteriologiczne

? Posiew moczu, kału, wymaz z gardła, oka, ucha, ropy, żółci, plwociny, płyny z jam ciała, wymazy z narządów moczowo-płciowych, wymazy z odbytu, płyn mózgowo-rdzeniowy
? Posiew (ujemny) krwi
? Posiew (dodatni z antybiogramem) krwi
? Badanie bakteriologiczne kału i wymazy z odbytu w kierunku Salmonella, Shigella x 3
? Badanie w kierunku rotawirusów i adenowirusów
? Badanie w kierunku norowirusów
? Toksyna A i B Clostridium difficile
? Stopień czystości pochwy
? Badanie serologiczne w kierunku kiły (USR)
? Kontrola jałowości Sporal S
? Kontrola jałowości Sporal A