• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i środków przeciwkrwotocznych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce-uzupełnienie dla pakietów nr: 8, 10, 13, 18, 19, 20, 23

Zaproszenie do składania ofert na: „Zakup i dostawę materiałów opatrunkowych i środków przeciwkrwotocznych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce-uzupełnienie dla pakietów nr: 8, 10, 13, 18, 19, 20, 23”.Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem  Systemu Zamawiającego pod adresem:   https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl

Termin składania ofert do dnia 23.12.2021r. do godz. 09:00.Termin otwarcia ofert 23.12.2021r o godz. 09:10. Wszelkie pytania do treści zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 20.12.2021r. do godz. 24:00 za pomocą zakładki Pytania/informacje w platformie zakupowej Zamawiającego https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/
link do postępowania:

https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/306003/zakup-i-dostawe-materialow-opatrunkowych-i-srodkow-przeciwkrwotocznych-na-potrzeby-sp-zoz-w-hajnowce-uzupelnienie-dla-pakietow-nr-8-10-13-18-19-20-23